Pozdravni dan za tuje študente na Fakulteti za družbene vede


sprejem tujih šudentov 14-2-2019

V četrtek, 14. februarja 2019, je na Fakulteti za družbene vede potekal pozdravni dan za novo skupino tujih študentov, ki so prišli na izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2018/19. Več kot 60 novih študentov iz različnih držav bo izmenjavo opravilo v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki so k nam prišli na podlagi medfakultetnih in meddržavnih sporazumov.

S kratkim nagovorom mednarodnim študentom je dobrodošlico izrekel prodekan za razvoj, kakovost in mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Samo Kropivnik. Osebje mednarodne pisarne FDV in knjižnice ODKJG ter Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje je študente seznanilo z vsemi potrebnimi informacijami o študiju na FDV in o vseh administrativnih zadevah, ki jih morajo študenti urediti. Predstavniki študentov (ŠOU-ESN in tutorji FDV) pa so predstavili še druge informacije o študentskem življenju v Ljubljani in aktivnostih, ki jih nudijo mednarodnim študentom. Študentje so bili seznanjeni tudi s številnimi obštudijskimi dejavnostmi, ki jih za tuje študente ponuja Univerza v Ljubljani. Pozdravni dan se je zaključil z ogledom fakultete in neformalnim druženjem.

Vsi sodelujoči želijo študentom nepozabno izkušnjo študentske izmenjave v Ljubljani in uspešen začetek študija.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. februar 2019 | v kategoriji: Mednarodno, FDV, Erasmus