Teorija in praksa, posebna številka (2017) - Demokracija in alternativne oblike vladanja