Skoči do osrednje vsebine

Ponovitev prvega tutorskega razpisa za študijsko leto 2022/2023


Za mesta, ki se v sklopu prvega tutorskega razpisa za študijsko leto 2022/2023 niso zapolnila, Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) ponavljata razpis in razpisujeta 13 prostih mest za tutorke študentke*. Natančneje: 

 • 1 tutorka študentka za študijski program 1. stopnje Evropske študije – družboslovni vidiki
 • 2  tutorki študentki za študijski program 1. stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • 1  tutorka študentka za študijski program 1. stopnje Obramboslovje
 • 1  tutorka študentka za študijski program 1. stopnje Politologija – Javne politike in uprava
 • 1  tutorka študentka za študijski program 2. stopnje Družboslovna informatika
 • 1 tutorka študentka za študijski program 2. stopnje Evropske študije
 • 1 tutorka študentka za študijski program 2. stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • 1 tutorka študentka za študijski program 2. stopnje Novinarstvo
 • 1 tutorka študentka za študijski program 2. stopnje Politologija – Študije politike in države
 • 1 tutorka študentka za študente 3. stopnje
 • 1 tutorka študentka za tuje študentke
 • 1 tutorka študentka za študentke s posebnimi potrebami na fakulteti   

Naloge tutorke študentke so:

 • pomoč tutorantkam pri njihovem delu;
 • svetovanje tutorantkam pri študijskih problemih;
 • posredovanje informacij in vsebin v zvezi z aktualnimi študijskimi zadevami in obštudijsko dejavnostjo;
 • sodelovanje z učiteljicami tutorkami ter ostalimi tutorkami študentkami;
 • poročanje o svojem delu ter o najpogostejših vprašanjih tutorki učiteljici na posameznem področju ter koordinatorki tutork študentk;
 • vodenje evidence o delu s tutorantkami (na podlagi katere sestavi letno poročilo);
 • udeležba na sestankih tutork posameznega področja;
 • izvajanje letnega tutorskega načrta;
 • pomoč študentkam v času duševne stiske;
 • vsaj enkrat letno obvezno izobraževanje po programu za izobraževanje tutork študentk;
 • pomoč študentkam, ki imajo status študentke s posebnimi potrebami ali so v postopku pridobitve tega statusa, pri prilagajanju in uspešnem vključevanju v študijsko življenje, proces in delo ter pomoč pri študijskih dejavnostih, pravočasno usmerjanje študentk s posebnimi potrebami na ustrezno pomoč fakultetnih strokovnih služb za razrešitev problemov v času študija;
 • pomoč študentkam na področju mednarodnega sodelovanja, pomoč tujim študentkam ob prihodu v Slovenijo, pri prilagajanju in vključevanju v študijsko življenje in delo ter pomoč pri študijskih dejavnostih; 
 • in drugo. 

Kandidatka mora za uspešno vložitev kandidature do vključno 10. 9. 2022 na e-poštni naslov študentke prodekanje Lori Šramel Čebular (lori.cebular@gmail.com) oddati:

 •  v celoti izpolnjen obrazec iz 3. točke razpisa,
 • izpolnjeno izjavo iz 4. točke razpisa in 
 •  potrdilo o vpisu na Fakulteti za družbene vede.

Tutorka študentka oz. tutor študent lahko uveljavlja Tutorstvo v okviru obštudijske dejavnosti. Predmet šteje 3 KT in se ga vpiše kot odprti izbirni predmet. Več si lahko preberete v Protokolu za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo.

Prijavni obrazec, izjava in vse ostale informacije glede razpisa so dostopne v priloženi dokumentaciji.

* V besedilu se uporablja ženska slovnična oblika za vse spolne oblike

Vabljene in vabljeni k prijavi!

 






Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. avgust 2022 | v kategoriji: Obvestila, FDV