Podpisan sporazum o sodelovanju z MLF


MLF in univerze_2019

Rektorji Univerze v Ljubljani, Univerze v Trstu in Nacionalne univerze za javne službe v Budimpešti in poveljnik Večnacionalnih sil kopenske vojske (MLF) s sedežem v Vidmu so podpisali sporazum o sodelovanju. Sporazum predvideva sodelovanje študentov, akademskega osebja in pripadnikov MLF pri izobraževalnih aktivnostih in usposabljanju v obliki delavnic, načrtovanja in izvajanja vaj, usposabljanja iz mediacije in pogajanj, študij držav in analize geografsko-družbenih območij, usposabljanja iz celovitega načrtovanja operacij, vaj za mednarodne operacije in misije, podpore izobraževalnim in akademskim aktivnostim.

Pobudo o sodelovanju so na Katedri za obramboslovje predstavili predstavniki MLF v novembru 2018 (https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/srecanje-s-predstavniki-vecnacionalnih-sil-kopenske-vojske), sledili sta srečanji predstavnikov vseh sodelujočih institucij v Vidmu oktobra 2019 in prek videokonference aprila 2020. V vmesnem času so že potekala sodelovanja v okviru priprav MLF na misijo; doc. dr. Maja Garb s FDV in svetovalke za vidik spola v Slovenski vojski so v ta namen v januarju 2020 za udeležence misije izvedle usposabljanje o vidikih spola na mednarodnih operacijah in misijah.

Naslovna fotografija je nastala na prvem skupnem srečanju na sedežu MLF oktobra 2019.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. julij 2020 | v kategoriji: FDV