[PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVE NA RAZPIS] Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020 / 2021 DO 7. JANUARJA 2020


Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost podaljšuje rok za prijavo na razpis Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/21 do 7. januarja 2020, do 24.00*

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/2021.Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija, namesto na FDV opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima FDV podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo v priponki, ki podrobneje določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa, ter Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov.


PRIJAVA:

Študent, ki želi opraviti študijsko izmenjavo kot »Erasmus+ študent«, mora oddati:

  • spletno prijavnico, skupaj z
  • motivacijskim pismom v angleškem jeziku prek spletnega referata Moj FDV.

Študentje, ki nimajo dostopa do spletnega referata, naj svojo prijavnico do roka posredujejo na int.office@fdv.uni-lj.si.

Če se na isto institucijo prijavi več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder, zadolženih za mednarodno sodelovanje, in koordinatorjem za mobilnost študentov. O terminih razgovorov bodo študenti obveščeni naknadno.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 7. januar 2020 do 24:00*. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študente opozarjamo, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, saj lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v ločenem dokumentu na računalniku in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se študenti prijavljajo v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudijo rok.


NAVODILA ZA BRANJE TABEL Z RAZPISANIMI UNIVERZAMI:

Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo samo na univerze znotrajpodročij, ki so skladna z njihovim študijskim programom. Področje družbenih ved je splošno področje podpisano na ravni fakultete, kar pomeni, da se lahko na univerze znotraj tega področja prijavijo vsi študenti FDV, kjer pa velja upoštevati predmetnik tuje univerze, saj sporazum še ne zagotavlja ponujenih primerljivih predmetov. Poleg splošnega področja družbenih ved, pa lahko študenti izbirajo še po ločenih zavihkih glede na smer študija. V primeru dvomom pri pripravi predmetnika v tujini, so na voljo predstavniki kateder za mednarodno sodelovanje, seznam teh je dostopen TUKAJ.

Število mest in obdobje izmenjave so skupni za več področij hkrati. Sporazumi so lahko podpisani za splošno področje tj. družbene vede ali pa za vsako posamezno področje posebej. Lahko pa so mesta in obdobja izmenjav opredeljeni v posameznem sporazumu za več področij skupaj. V takih primerih je v razpisu ob številu mest dodana ena zvezdica (*).

Število mesecev (skupaj):

V razpisu je opredeljeno, za koliko mesecev skupaj se lahko študentje prijavijo na izmenjavo. (Primer: če sta razpisani 2 mesti s skupnim številom 10 mesecev, lahko dva študenta opravita vsak po en semester na izmenjavi).

Jezik 1:

Pod rubriko jezik-1 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo večinoma potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika.

Jezik 2:

Pod rubriko jezik-2 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo tudi lahko potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika. Če drugega tujega jezika ni ponujenega, se študij izvaja izključno le v opredeljenem jeziku pod rubriko jezik-1


MEDNARODNI ŠTUDIJSKI SEJEM in INFORMATIVNI DAN:

 

Mednarodna pisarna Fakultete za družbene vede organizira mednarodni sejem v četrtek, 5. decembra 2019, med 9.00 in 15.30. Na dogodku bodo študentje dobili informacije o izmenjavi, partnerskih univerzah ter življenju v tujini iz prve roke, saj bodo na dogodku sodelovali študenti, ki so že bili na izmenjavi, in tuji študenti iz partnerskih univerz. Dogodek bo tudi odlična priložnost vzpostavljanja stikov med izmenjevalnimi in matičnimi študenti. Stojnice bodo postavljene v avli in glavnem hodniku FDV. Poleg osrednjega dogodka, ob sodelovanju predstavnikov za mednarodno sodelovanje in mednarodne pisarne, na fakulteti potekajo tudi tutorske ure kateder, kjer študentje pridobivajo informacije o študijski izmenjavi v tujini.

 

Hkrati Fakulteta za družbene vede organizira Informativni dan za mednarodno študijsko izmenjavo, in sicer v petek, 6. decembra 2019 ob 10.uri v FDV-01. Skupaj s predstavniki študentov bomo na dogodku zainteresirane študente seznanili s postopki mednarodne izmenjave.

Razpis SMS 2020-2021-slo
Razpis SMS 2020-2021-eng
Seznam univerz za E+ izmenjavo 2020-21


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. januar 2020 | v kategoriji: Mednarodno, FDV, Erasmus