Po kreativni poti do znanja – projekti Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2017/2018


Po kreativni poti do znanja 2017- 2018Namen programa Po kreativni poti do znanja je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom študenti pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Spodaj so predstavljeni uspešno izvedeni projekti FDV v študijskem letu 2017/2018.

***

Izdelava promocijskih gradiv za večjo prepoznavnost Slovenije na kitajskem trgu

 • Pedagoški mentor: dr. Jaroslav Berce, Fakulteta za družbene vede                        
 • Delovni mentor 1: dr. Andrej Raspor, CEATM d.o.o.                                              
 • Delovni mentor 2: Urška Mlinarič, Condor travel turizem in storitve, d.o.o.

Glavni problem, ki so ga študenti reševali, je, kako dobiti ustrezne podatke, da bi bolje spoznali kitajski turistični trg in njegove zakonitosti.  

Digitalni vsebinski marketing: nove komunikacijske tehnologije ter spremembe v strateškem načrtovanju in upravljanju lastnih medijev

 • Pedagoški mentor: dr. Dejan Jontes, FDV                                                              
 • Delovni mentor 1: Igor Savič, PM, poslovni mediji d.o.o.

Študentje pri projektu so ob pomoči delovnega in pedagoškega mentorja analizirali komunikacijske spremembe in načrtovali komunikacijske aktivnosti. Korist in uporabna vrednost projekta za podjetje je tudi v spoznavanju perspektivnega kadra in možnosti dogovora za poznejše poklicno ter redno delovno sodelovanje.  

Mreža za podporo energetski učinkovitosti

 • Pedagoški mentor 1: dr. Andrej A. Lukšič, Fakulteta za družbene vede                
 • Pedagoški mentor 2: Uroš Stritih, Fakulteta za strojništvo                                     
 • Delovni mentor 1: Erik Fedran, Teflex d.o.o.                                                          
 • Delovni mentor 2: mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

V okviru projekta je bila posameznim javnim zavodom ponujena vrsta ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ki so bili oblikovani glede na meritve in lastnosti posameznih javnih zavodov. Ti ukrepi so takšni, da njihovo izvajanje ne zahteva dodatnih finančnih vložkov, temveč pozornost in dejavnost upravljalcev in posameznikov, ki delujejo znotraj teh zavodov.  

Model optimalne rešitve storitev

 • Pedagoški mentor 1: dr. Tomaž Deželan, Fakulteta za družbene vede            
 • Pedagoški mentor 2: dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta                              
 • Delovni mentor 1: mag. Marina Trampuš, Porenta Dagmar s.p., Dagmartrans     
 • Delovni mentor 2: Karin Črepinko, Slovensko združenje managerjev in managerk nevladnih organizacij so.p.

Osnovni izziv projekta je bil sprotno posodabljanje in optimizacija postopka dela v podjetju, ki se ukvarja z dostavo pošiljk. Projekt je na te izzive odgovoril in pripravil vrsto rešitev, ki prispevajo k optimizaciji poslovanja podjetja, tako v kontekstu organizacije kot v kontekstu opravljanja kakovostne storitve.  

Varnostna tveganja pri uporabi brezpilotnih letalnikov

 • Pedagoški mentor 1: dr. Uroš Svete, Fakulteta za družbene vede                   
 • Pedagoški mentor 2: dr. Tadej Kosel, Fakulteta za strojništvo                               
 • Delovni mentor 1: Metod Ivančič, Energomen d.o.o.                                              
 • Delovni mentor 2: Robert Latin, Občina Kočevje

Študenti so izdelali bazo komercialnih uporabnikov v Sloveniji. Pri tem so se oprli na že izdelano bazo Agencije za civilno letalstvo. Prav tako so izdelali bazo zabeleženih varnostnih dogodkov/incidentov, povezanih z brezpilotnimi letali, vključujoč posege v zasebnost posameznikov.

Sinergija med inovativnim zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo (Mladi za boljše okolje 2)

 • Pedagoški mentor 1: dr. Andrej Lukšič, Fakulteta za družbene vede                 
 • Pedagoški mentor 2: dr. Matjaž Uršič, Fakulteta za družbene vede                      
 • Delovni mentor 1: dr. Gorazd Lampič, Elaphe                                                       
 • Delovni mentor 2:  dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

V okviru projekta je nastalo: dokument konkretnih ukrepov in priporočil za partnerski organizaciji: znanja in veščine za oblikovanje celostnih okoljskih strategij v javnem ali zasebnem sektorju, dokument z naslovom Smernice za razvoj okoljskih interdisciplinarnih oblik študija na Univerzi v Ljubljani z upoštevanjem glokalnih izkušenj partnerjev, izvedba 2. študentskega okoljska simpozija: predstavitev magistrskega dela širši akademski skupnosti in zainteresirani javnosti, idr.  

Kreativne inovativne povezave

 • Pedagoški mentor: dr. Rado Bohinc, Fakulteta za družbene vede                        
 • Delovni mentor 1: mag. Marina Trampuš, Porenta Dagmar s.p., Dagmartrans

Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo vsekakor prispevala k trajnejšemu sodelovanju med socialnimi podjetji. Na eni strani bodo nove raziskovalne izkušnje in spoznanja lahko obogatile in popestrile pedagoški proces, na drugi strani pa bodo pridobljena znanja v raziskovalnem sodelovanju pomagala k razreševanju neposrednih praktičnih in operativnih vprašanj v sferi socialnega podjetništva.   

Promocija lepot Slovenije na kitajsko govorečem območju z inovativnimi vsebinami

 • Pedagoški mentor 1:  dr. Jaroslav Berce, Fakulteta za družbene vede             
 • Pedagoški mentor 2: dr. Maja Veselič, Filozofska fakulteta                              
 • Pedagoški mentor 3: dr. Matevž Hribernik, Fakulteta za elektrotehniko                 
 • Delovni mentor 1: dr. Andrej Raspor, CEATM d.o.o.                                                
 • Delovni mentor 2: Špela Kunst, Condor travel turizem in storitve, d.o.o.

Cilj projekta je bil izvesti raziskovalno promocijsko kampanjo z orodji, ki so plod lastnega znanja, in objaviti izsledke. Šlo je za nadgradnjo že izvedenega PKP projekta, ki temelji na interaktivnih promocijskih vsebinah in merjenju mnenj turistov preko socialnih medijev - izvedba neposredno na Kitajskem in med Kitajci živečimi v Sloveiji. Med kitajskimi turisti v Sloveniji se je izvedlo terensko anketo.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. oktober 2018 | v kategoriji: Aktualno