Skoči do osrednje vsebine

Okusi spremembo: FDV se pridružuje izzivu trajnostne prehrane


Ob svetovnem dnevu hrane Fakulteta za družbene vede (FDV) začenja dvotedenski prehranski izziv "Okusi spremembo" v sodelovanju s Slovenskim združenjem za socialni marketing. Ta pobuda zasleduje cilje projekta TRAJNOSTNA FDV in vključuje zaposlene, študente in zunanje deležnike, z namenom spodbujanja ciljev trajnostnega razvoja (CTR), tako na institucionalni ravni kot na ravni posameznika. Zainteresirani bodo tako med 16. in 31. oktobrom 2023 okolju prijaznejši hrani namenili šest dni, sledila pa ji bo še  refleksija o zastavljenem izzivu.

Zmanjšanje negativnega učinka na okolje in boljše počutje posameznika_ce s spremenjeno prehrano 

Prehranski sistemi in prehranske navade imajo pomemben vpliv na okolje in podnebje. Raziskave (UNEP 2021; FIBL & IFOAM 2021) kažejo, da konvencionalna proizvodnja hrane, predvsem živinoreja, povzroča onesnaževanje okolja, prehransko revščino ter izgubo biotske raznovrstnosti. Statistični urad RS v najnovejših podatkih navaja, da je prebivalec_ka Slovenije  lani (leta 2022) za prehrano v povprečju med drugim porabil 105 kg zelenjave, 115 kg žit, 133 kg sadja in kar 87 kg mesa. Ob tem je zaužil_a več mesa in mesnih izdelkov, kot je evropsko povprečje (69,3 kg), in precej več, kot je zdravo (glede na EAT-Lancet Planetary Health Diet bi morali prebivalci Slovenije potrošnjo mesa zmanjšati za 67 %) Največji potencial za zmanjšanje negativnega učinka na okolje se na ravni ljudi v prehranskem sistemu kaže v zmanjšanju količine zaužitega mesa in mesnih izdelkov

Raziskave (Hallström et al., 2015; Scarborough et al., 2023) so pokazale, da lahko prehod z mesne na pretežno rastlinsko prehrano (ali na prehrano z majhnim deležem mesa in mesnih izdelkov) zmanjša emisije toplogrednih plinov za 20 do 35 odstotkov na osebo. Poleg okoljskega vpliva potrošnja hrane pomembno vpliva tudi na zdravje in dobro počutje ljudi. Ker je trajnostna hrana praviloma tudi bolj zdrava (WHO 2022), je pomembno zagotoviti ljudem dostop do takšne hrane. 

14-dnevni izziv Okusi spremembo – zagrizi v trajnostne cilje, za vodstvo, zaposlene in študente_ke 

Za zagotavljanje bolj trajnostnih prehranskih sistemov, se FDV pridružuje k iskanju rešitev za bolj trajnostno in zdravo prehrano za reševanje podnebne krize in kot prva med članicami UL ponudila možne rešitve, ki jim bodo lahko sledile tudi druge fakultete na slovenskih visokošolskih ustanovah. Taka usmeritev FDV je v skladu z zavezo FDV k bolj “zeleni” in trajnostno usmerjeni fakulteti (Program zelene in trajnostno razvojno usmerjene FDV). 

FDV UL ima kot največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji pomembno vlogo pri pospeševanju uresničevanja CTR. V svojem poslanstvu nagovori vse tri ključne vidike razvoja: družbenega, gospodarskega in okoljskega, ki so skladne z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Projekt TRAJNOSTNA FDV pa medsebojno povezuje in prenaša znanje na področju ozaveščanja, identifikacije in povezovanja aktivnosti za uresničevanje CTR. Bolj trajnostno usmerjena fakulteta izhaja iz Strategije FDV in programa dekana ter opredeljuje konkretne cilje in ukrepe na izobraževalnem, raziskovalnem in upravno-organizacijskem področju. 

Prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede, ob tem dodaja: »S ponosom se v sklopu Fakultete za družbene vede pridružujemo prehranskemu izzivu »Okusi spremembo«. Z vpeljavo sprememb v prehransko verigo dodajamo sistemski vidik in si prizadevamo za boljše prehranske izbire za študente in zaposlene na FDV, kar odraža našo močno zavezanost k trajnosti in predanost pri ustvarjanju pozitivnega zgleda in vpliva na družbo. S tako pobudo, pozivamo tudi druge akademske ustanove, da dajejo prednost trajnostnim izbiram in da skupaj vpeljujemo spremembe za boljšo  prihodnost. Vse člane skupnosti FDV, vključno s študenti in zaposlenimi, vabimo, da skupaj ugriznemo v trajnostne cilje in zasnujemo boljši jutri.« 

Predstavnici Združenja za socialni marketing, Romana Miklavž in Neža Lipanje, sta ob tem izpostavili: »Ob snovanju prehranskega izziva Okusi spremembo smo najprej pričeli znotraj rednega učnega načrta pri prvem predavanju Socialnega marketinga in bili navdušeni nad voljo in motivacijo študentov, ki so sodelovali pri neformalnem izzivu planetu prijazne prehrane. Pri tem se je porodila ideja, da pobudo razširimo na celoten kampus FDV-ja ter postanemo prva fakulteta v Sloveniji, ki pri svojih študentih nenehno krepi družbeno-kritično miselnost skozi aktualne tematike.« 

Izzivu se lahko pridružite na povezavi

1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. oktober 2023 | v kategoriji: Trajnostna FDV