Odprte prijave na zimske izpitne roke in ankete o predmetih prvega semestra


Spoštovani študenti in študentke.

Odprti so roki za prijavo na zimske izpitne roke. Na izpit/kolokvij se morate prijaviti najkasneje 3 dni pred izpitnim rokom, odjavite pa dan pred izpitnim rokom do dvanajste ure. V kolikor se ne odjavite od izpita, se šteje, da ste izkoristili en izpitni rok. Nepravočasna odjava ni opravičilo za oprostitev plačila stroškov izpita. Na izpitni rok/kolokvij se ne morete prijaviti v primerih: če nimate poravnanih vseh finančnih obveznosti ali pa ima prijava pogoj, ki je zapisan v učnem načrtu ali pa ste že zamudili rok prijave ali pa niste izpolnili ankete. Če k izpitu niste pristopili zaradi opravičljivega razloga in bi se od izpita vseeno radi odjavili, morate v roku 3 delovnih dni po izpitu vložiti prošnjo z dokazili prek spletnega referata, o kateri odloča prodekan.

Obveščamo vas, da se je ponovno pričelo anketiranje v okviru študentskih anket UL.

V spletnem referatu so na voljo ankete  o posameznih predmetih prvega semestra in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, ki jih ocenjuje dvakrat, prvič pred opravljanjem izpita in drugič po izpitu.

Na ankete, s katerimi spremljamo kakovost pedagoškega procesa na fakulteti, lahko odgovorite preko spletnega referata (kvadrat: ostalo, nato kvadrat: ankete), hkrati pa so vam ponujene tudi ob prijavah na izpit.

Poročila iz anket so pomemben vir informacij za izvajalce pedagoškega procesa in njihovo nadaljnje delo, za pripravo študentskega mnenja o habilitacijskih postopkih pedagogov in za pripravo samoevalvacijskih poročil o programu. Na osnovi rezultatov ankete, torej na osnovi študentskih izkušenj, organi fakultete in posamezni pedagogi izboljšujemo študijske programe, način izvedbe in pedagoško delo. Seveda so podatki uporabni le v primeru zadostnega števila sodelujočih študentov, zato je izjemno pomembno, da sodelujete. Pedagogi spoštujemo vašo iskreno in konstruktivno povratno informacijo.

Poročila, ki izhajajo iz vseh anket, si lahko ogledate na spletni strani: https://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/kakovost.

 

Vabljeni k sodelovanju. Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Odgovorov ni mogoče povezati s posameznim študentom in v objavah so odgovori vedno prikazani le sumarno, za vse študente skupaj. 

 

Za sodelovanje pri skupnih naporih za izboljševanju študija se vam zahvaljujemo.

 

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, prodekan za razvoj, kakovost in mednarodno sodelovanje

Izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda, prodekanja za študijske zadeve


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. december 2019 | v kategoriji: Obvestila, FDV