Obravnava evalvacijskih poročil na Senatu FDV in sprejeti ukrepi


Senat FDV se je na 20. seji, 13. 3. 2017 seznanil z evalvacijskim poročilom splošne študentske ankete programov 1. in 2. stopnje FDV za študijsko leto 2015 - 2016, s poročilom študijske prakse na FDV za študijsko leto 2015 – 2016, s samoevalvacijskimi poročili  študijskih programov 1. in 2. stopnje v letu 2016 (po navodilih UL – so skrbniki študijskih programov FDV evalvirali polovico prvostopenjskih in polovico drugostopenjskih programov). Senat fakultete se je prav tako seznanil z odzivom Študentskega sveta FDV, ki so ga študenti podali po obravnavi evalvacijskih poročil. Na senatu so bili soglasno potrjeni tudi predlogi ukrepov za odpravo fakultetnih pomajkljivosti, ki jih je ob obravnavi evalvacijskih poročil na 14. seji, 13. 2. 2017 sprejela Komisija za kakovost FDV:

Potrjeni ukrepi za odpravo fakultetnih pomanjkljivosti:

  • KSK tajniku fakultete predlaga, da ponovno pozove pristojno strokovno in tehnično vzdrževalno službo, glede delovanja brezžičnega omrežja na fakulteti ter o možnosti razširitve virov električnega napajanja v prostorih fakultete (na hodnikih fakultete, v predavalnicah in tudi v računalniških učilnicah).
  • Povečanje promocijske aktivnosti delovanja Kariernega centra na fakulteti ter tutorstva.
  • Dosledno upoštevanje uravnoteženega oblikovanja urnika, kar pomeni da je urnik prilagojen študentom po programih in letnikih, kjer se upošteva enakomerna porazdelitev predavanj, ter da predavanja potekajo za študente v največji možni meri zaporedno. Predlagani ukrep se upošteva že pri pripravi urnika za študijsko leto 2017/18.
  • KSK izvajalcem splošne študentske ankete na FDV predlaga, da pripravijo vzorčenje za FDV na tak način, da se  zagotovi vsaj 15 odgovorov študentov posameznega programa, kar omogoča nekoliko bolj veljavne zaključke glede kakovosti  študijskega procesa na posameznih študijskih programih. Predlagani ukrep se upošteva pri izvedbi splošne študentske ankete za študijsko leto 2017/18.
  • Ustvarjanje pogojev in spodbujanje posameznikov za hitrejše uvajanje e-učenja v prihajajočih študijskih letih.
  • Vsak predavatelj na drugostopenjskih študijskih programih, študentom pred začetkom študijskega leta 2017/18 predstavi shemo nadgradnje predmeta iz dodiplomskega študija, prav tako študentom, ki prihajajo na drugostopenjske programe iz drugih programov in fakultet namenijo le prvo predavanje ponavljanju vsebine predmeta iz dodiplomskega študija, jim sporočijo literaturo iz katere sami preštudirajo vsebino predmeta iz dodiplomskega študija.
  • Informiranje študentov in pedagogov o spremembah (izboljšavah) pogojev študija.

Prav tako se je senat seznanil tudi s poročilom študentske ankete o študiju na 3. stopnji.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. junij 2017 | v kategoriji: Obvestila