Objavljena posebna izdaja znanstvene revije Journal of International Relations (JIRD)


IMG_5568

 

Journal of International Relations (JIRD) v svoji posebni izdaji (22/4) obravnava tematiko 'Rethinking Agency in International Relations', kjer avtorji prispevkov na novo naslovijo vprašanje, kaj pomeni delovati v mednarodnih odnosih in kdo lahko to počne. Nova številka izziva tradicionalni prikaz delovanja akterjev v mednarodni skupnosti skozi uporabo empirije ter se odmika od obravnave koncepta kot zgolj analitičnega problema v disciplini Mednarodnih odnosov.

JIRD je uradna revija Združenja za mednarodne študije Vzhodne in Srednje Evrope (Central and East European International Studies Association – CEEISA), katere založnik je londonski Palgrave Macmillan. Ustanovljena s strani Centra za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, revija spada v SCI indeks ter dosega faktor vpliva 1.545 (v letu 2018), kar jo uvršča v prvo četrtino najbolj citiranih revij na področju Mednarodnih odnosov.

JIRD objavlja teoretično informirane empirične analize aktualnih vprašanj mednarodnih odnosov, razvojnih študij ter mednarodne politične ekonomije, kot tudi izvirne teoretske ter konceptualne analize.

Več o reviji na povezavi: https://www.palgrave.com/gp/journal/41268


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. november 2019 | v kategoriji: FDV