Objavljen razpis za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe FDV


Dodiplomski študij

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.

Prijavni roki:

Državljani Republike Slovenije in in državljani članic Evropske unije:

 • Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik: od 12. februarja do 9. aprila 2020.
 • Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik: od 20. do 28. avgusta 2020.

Prijava za vpis v višji letnik (ko gre za vpis v nov/drugi študijski program):  od 1. do 17. septembra 2020.

Prijava za vzporedni študij in študij diplomantov:  od 1. do 17. septembra 2020.

Tujci iz držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik: od 12. februarja do 20. aprila 2020.

  Vsi kandidati za vpis se prijavijo na spletnem portalu eVŠhttps://portal.evs.gov.si/prijava/.

Magistrski študij

Vlada RS je sprejela sklep o soglasju k Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/21. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani spletni strani UL.

Prijava poteka preko portala eVŠ . Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave, ki so objavljena na spletni strani navodila.

V primeru težav pri oddaji prijave za vpis se obrnite na naslednji naslov .

Rok za prijavo za vpis je 31. 5. 2020.  

Rok za zaključek študija na 1. stopnji je 10. 7. 2020.

Drugi prijavni rok bo razpisan od 20. 8. 2020 do 11. 9. 2020 za kandidate iz EU in sicer le za programe na katerih bodo ostala prosta mesta po prvi prijavi. Rok za zaključek študija za drugi prijavni rok je do 18. 9. 2020.

Opis programov 2. stopnje, ki jih v letu 2020/21 razpisuje Fakulteta za družbene vede, je dostopen na spletnem naslovu: Magistrski študij 2. stopnje .

Doktorski študijski programi

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2020/21 je:

 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),
 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

Skupni del razpisa za vpis

Razpis za vpis - Humanistika in družboslovje 

Število razpisanih mest po področjih

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2020/21 razpisanih 228 mest na 58 študijskih področjih.

Vpisna mesta po področjih, ki jih koordinira FDV

Rokovnik prijave in vpisa

Pomembni datumi:

- do vključno 10. 6. 2020 je 1. prijavni rok za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU

do vključno 21. 8. 2020 je 2. prijavni rok za državljane Slovenije in državljane EU

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2020.

Rokovnik vpisa bo objavljen naknadno.

Informativni dan

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2020/21 bo za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, v sredo, 6. maja 2020 ob 16. uri v predavalnici 21. Vabljeni!

Prijava za vpis

Prijava poteka preko portala eVŠ. Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru težav pri oddaji prijave za vpis se obrnite na naslednji naslov .

Izpolnjeno prijavo natisnite in jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite po priporočeni pošti do roka za prijavo na naš naslov:

Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve, Prijava za vpis na doktorski študij, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisa, ki potekal do 30. 9. 2020. Ko opravite zadnjo obveznost, prosimo to sporočite v Službo za študentske zadeve.

Obvezne priloge k prijavi za vpis:

 1. kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
 2. predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 3. overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin
  • če ne boste diplomirali do 21. 8. 2020, jo priložite naknadno (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2020)
  • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
  • odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome, če je diploma pridobljena v tujini
 4. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali overjeno kopijo priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
 5. Soglasje mentorja (seznam potencialnih mentorjev(-ic) / Razsikovalne teme

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

Vsak, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v R Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. 

Odločba o priznavanju, ki je bila pridobljena v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjene odločbe. Za nadaljevanje izobraževanja mora kandidat ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen izobraževanja.

Šolnina

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €:

1. letnik 3.400 €, 2. letnik 2.600 €, 3. letnik 2.200 €, 4. letnik 2.400 €.

Študent lahko šolnino poravna v treh (3) obrokih:

 • 50 % ob vpisu
 • 25 % do 15. 1. 2021
 • 25 % do 15. 3. 2021

Študent prejme račune v pdf obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu.

Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij bo sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani:

 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo univerza prejela.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. februar 2020 | v kategoriji: FDV