Objavljen članek o (ne)koherentnosti izvajanja sredozemskih politik Evropske unije


Društvena istraživanja_naslovnica

Publikacija Društvena Istraživanja je objavila članek izr. prof. dr. Ane Bojinović Fenko (CMO) in Albine Osrečki (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške), naslovljen 'The (In)Coherence of the EU's Mediterranean Policies: Analysing the Effects on Implementation Success' (slo. (Ne)koherentnost sredozemskih politik EU: analiza učinkov na uspeh implementacije).

V prispevku avtorici preverjata, ali je bilo izvajanje sredozemskih politik Evropske unije (EU) neuspešno zaradi nekoherentnosti teh politik. Nekoherentnost je definirana kot neusklajenost ciljev Evro-sredozemskega partnerstva, Evropske sosedske politike in Unije za Sredozemlje. Avtorici nekoherentnost analizirata prek različnih podpodročij zunanjega delovanja EU, in sicer na eni strani prek funkcionalnih zunanjih dimenzij notranjih politik (pravosodje in notranje zadeve, energetika, transport, okolje, izobraževanje) ter zunanjih odnosov (trgovina) in na drugi strani prek zunanje politike. Dokažeta, da funkcionalna podpodročja izkazujejo večjo koherentnost in tudi večji implementacijski uspeh (obseg doseženih ciljev politik), pri čemer najboljše rezultate predstavlja podpodročje izobraževanja. Nasprotno pa sredozemske politike EU na (zunanje)političnih podpodročjih (demokratizacija, spoštovanje človekovih pravic) izkazujejo nekoherentnost in pri izvajanju tudi do 50-odstotni neuspeh doseganja zastavljenih ciljev. Najzanimivejša je ugotovitev, da na področju pravosodja in notranjih zadev (boj proti terorizmu in nezakonitemu priseljevanju), kjer se je narava sodelovanja med EU in sredozemskimi državami od leta 1995 do 2008 spremenila iz funkcionalnega v izjemno (zunanje)politično obremenjeno, izvajanje tega podpodročja dosega še slabši uspeh, kar je nadvse relevantna ugotovitev v splošnem za oblikovanje politik zunanjega delovanja EU.

Članek je prosto dostopen tukaj.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. oktober 2019 | v kategoriji: FDV