Obisk v Kamerunu v okviru mednarodnega projekta


Kamerun001Na povabilo premierja Kameruna g. P. Yanga je ekipa projekta »Strenghtening social and political structures for gender equality in Cameroon« med 27.6. in 1.7. 2017  v Yaoundéu opravila pogovore z najvišjimi predstavniki kamerunske vlade.

Izvajalce projekta, med njimi prof. dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela in prof. dr. Igorja Lukšiča, je prvi sprejel premier  g. Philomenon Yang, ki so mu predstavili osnutek projekta sodelovanja, ki bi prispevalo h krepitvi enakosti spolov v Kamerunu. Predsedniku vlade so predali tudi pismo slovenskega predsednika vlade Mira Cerarja, ki je tudi podprl njihovo misijo. Končni cilj projekta bi bil ustanoviti Afriški institut za enakost spolov s sedežem v Kamerunu, institucijo, ki bi bila stičišče znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega dela, center informacij in drugih podlag za oblikovanje politik in pospeševalec družbenih sprememb. Institut bi bil prostor komunikacije in skupnega dela akademikov, vladnih predstavnikov in nevladnih organizacij.

Premier je izrazil interes in podporo projektu. Sestanku s premierom so po njegovem nasvetu sledili sestanki s štirimi ministri-cami (Ministrica za opolnomočenje žensk in družine, Ministrica za socialne zadeve, Ministrica za osnovno šolstvo in Minister za visoko šolstvo) in njihovimi sodelavci. Vsi štirje so izrazili podporo predlogu projekta in podali mnenja o najboljših načinih in dimenzijah sodelovanja.

Na ministrstvu za opolnomočenje žensk in družine so v okviru projekta izvedli delavnico na temo institucionalne podpore politikam enakih možnosti, na kateri je sodelovalo enajst predstavnikov ministrstva.

Glede na pomen, ki ga imajo izobraževanje in raziskovanje pri krepitvi enakih možnosti, so predstavili Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani in se pogovarjali o temah in oblikah možnega sodelovanja s predstavniki kamerunske vlade in  izobraževalnih institucij (univerz, ki poučujejo v angleščini) ter možnostih vključevanja kamerunskih študentov v obstoječe ali oblikovanje novih izobraževalnih programov.

Projekt je skupina predstavila tudi podžupanu glavnega mesta Yaoundeja in vplivnimim svetnikom.