Ob zaključku leta 2019 podelili številna priznanja in nagrade Univerze v Ljubljani


Zaslužni profesor_Ivan BernikNa univerzi in njenih članicah so v okviru Tedna Univerze v Ljubljani v decembru potekali številni slavnostni dogodki, na katerih so bila podeljena priznanja in nagrade za izjemne dosežke in pomemben prispevek študentov in zaposlenih.

Med priznanji, ki jih je podelil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, so bili tudi prejemniki in prejemnice s Fakultete za družbene vede.

Vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

  • Zaslužni profesor: prof. dr. Ivan Bernik, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Ivan Bernik je eden tistih univerzitetnih profesorjev, ki sodijo med najbolj ugledne in vrhunske slovenske znanstvenike na področju sociologije. Je dolgoleten član Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, FDV, kjer poteka pomemben del njegovega raziskovalnega dela, vključno s proučevanjem aktualnih tem v okviru javnomnenjskih raziskav (SJM). Njegova obsežna znanstvena bibliografija izkazuje domačo in mednarodno odmevnost ter priznanost, saj svoja dela objavlja v pomembnih domačih in tujih družboslovnih revijah in pri uglednih založbah doma in v tujini.

Pri svojem raziskovalnem delu, ki se loteva najzahtevnejših znanstvenih vprašanj in dilem se ne opira zgolj na predhodna teoretska spoznanja in postavke, ampak s kritičnim vrednotenjem in temeljito analizo teoretske literature (npr. na področju obravnave modernih družb in globalizacije) ter z njihovo ustvarjalno uporabo (npr. sistemske teorije in drugih teoretskih pristopov) v lastnem proučevanju (npr. sprememb v postsocialističnih družbah, spolnega življenja) oblikuje in uveljavlja nova, poglobljena znanstvena spoznanja. Red. prof. dr. Ivan Bernik je s svojimi vrhunskimi znanstvenimi dosežki, dolgoletno vsestransko dejavnostjo v domači in svetovni sociološki skupnosti, izrazito skrbjo za študente in posodabljanje študijskega procesa ter osebnostjo izjemno veliko prispeval k razvoju in ugledu sociološke znanosti in Fakultete za družbene vede.

  • Zlata plaketa: prof. dr. Rado Bohinc, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Dr. Rado Bohinc je postal redni profesor na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Visokošolski učitelj za gospodarsko pravo, delovno in socialno pravo ter pravo EU  in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani je v različnem obsegu vse od leta 1988, vse do danes, ko je zaposlen kot znanstveni svetnik in kot predstojnik Raziskovalnega centra FDV, IDV za primerjalno pravne študije.

V skoraj 40 letih znanstvenega delovanja (prva monografija je bila objavljena 1981), je dr. Rado Bohinc (uradni podatki SICRIS) objavil 40 znanstvenih monografij, 17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji  ter 52 izvirnih in  12 preglednih znanstvenih člankov.

  • Zlata plaketa: prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Maja Bučar nadpovprečno prispeva k strokovnemu angažmaju v družbi in ugledu ter pozitivni prepoznavnosti UL. Redno sodeluje v ekspertnih posvetovalnih skupinah za pripravo zakonov in pravil na področju raziskovalne dejavnosti ter na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji.

Vodi Strokovni svet Ministrstva za zunanje zadeve za mednarodno razvojno sodelovanje. Je predsednica statističnega sosveta za področje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Redno deluje kot evalvatorka tako na slovenskih razpisih (MIZŠ, MZZ, ARRS) kot na evropskih razpisih v okviru Horizonta 2020. Za direktorat za raziskave Evropske komisije (DG Research) pripravlja poročila o slovenski raziskovalni politiki, pogosto pa je vključena v različne ekspertne panele. Prof. dr. Bučar je recenzentka pri številnih domačih in mednarodnih revijah in avtorica številnih znanstvenih člankov.

  • Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke
  • Bojan Šuštar, povprečje 9,51
  • Žiga Jurij Urlep, povprečje 10

V razpisanih rokih sta oba tekoče opravljala vse študijske obveznosti, nista ponavljala in nista izkoristila dodatnega leta (absolventskega staža).

  • Priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijske dejavnosti:
  • Žan Bokan s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke za obsežen in izjemen angažma na področju obštudijske dejavnosti
  • Študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za projekt Zaposlitveni most

Zaposlitveni most je tradicionalen projekt Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki se praviloma organizira na vsaki dve leti. Pri organizaciji poleg svetnikov ŠSFDV sodelujejo tudi študentje tutorji, društveniki in preostali zainteresirani študentje, tako da ima več deset študentov priložnost pridobivanja izkušenj, že pri procesu organizacije. Organizacijo prav tako podpre fakulteta in zaposleni na fakulteti, kot tudi Karierni centri.

Sam dogodek je sestavljen iz zaporedja okroglih miz (delodajalci, alumni fdv, poznavalci trga dela itd.), ki so narejene specifično po smereh, tako da študentje resnično pridobijo koristne informacije za nadaljevanje svoje poti po izstopu iz fakultetnega okolja. Poleg tega pa je organizirana tudi večja okrogla miza za vse udeležence, ki vsakoletno obravnava aktualno problematiko oz. trende na trgu dela (npr. digitalizacija).

  • Priznanje strokovnim sodelavcem: Sabina Otoničar

Sabina Otoničar je v dekanatu Fakulteti za družbene vede zaposlena od leta 1999. Poleg vestnega in odgovornega opravljanja svojega dela je vsa leta posvečala posebno pozornost zadovoljstvu zaposlenih, dobrim odnosom na delovnem mestu ter organizirala družabna srečanja, športne dneve in podobna druženja zaposlenih.

V letu 2018 je pričela aktivno delovati in se izobraževati na področju izboljšanja organizacijske klime, skrbi za prijaznejše odnose, krepitve solidarnosti, dviga čustvene inteligence, prepoznavanja in spopadanja s stresom ipd. Udeležila se je delavnic in tečajev za razvijanje čuječnosti, čustvene inteligence in reševanja konfliktov na delovnem mestu.

 

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. januar 2020 | v kategoriji: