[Novo pri Založbi FDV] Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije: emocije, humor in kritična misel


Banjac_NaslovnicaPri Založbi FDV je izšel zbornik Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije: emocije, humor in kritična misel. Zbornik je uredil Marinko Banjac.

Pričujoči znanstveni zbornik, ki je nastal v okviru Erasmus+ (Jean Monnet aktivnosti) projekta z naslovom »STAND UP - TVOJA KARIERA V EU«, se loteva raziskovanja in osmislitve inovativnih pristopov k poučevanju in učenju tematik, povezanih z Evropsko unijo (EU). Osrednja problematika, ki je predstavljala izhodiščno točko projekta in praktično vseh projektnih aktivnosti, je sedaj že skorajda razvpita nezainteresiranost mladih glede evropskih integracijskih procesov in z njimi povezanih političnih ureditev ter praks.

Prav tako je bil vodilo projekta tudi problem posredovanja znanj in védnosti, povezanih z EU, v raznolikih izobraževalnih okoljih, saj naj bi bil prevladujoč pristop k poučevanju in učenju teh vsebin bistveno preveč suhoparen in temelječ na faktografskemu znanju, posledično pa tudi demotivirajoč in nezanimiv. Kot eden izmed odgovorov, ki ponuja možen alternativen način posredovanja in usvajanja novih znanj in védnosti, je tudi uporaba humorja.

...

Morda je ena najbolj pomembnih skupnih ugotovitev avtoric in avtorjev ta, da je pri premišljanju in iskanju novih, inovativnih in alternativnih pristopov k poučevanju in učenju (tudi EU vsebin) potrebno vedno biti pozoren na razmerja moči, politične učinke in formiranje oblastnih praks ne zgolj v (ozkem) izobraževalnem okolju, temveč tudi v širši družbi, v širšem gospodarskem, kulturnem in političnem okolju.

Novi pedagoški in didaktični pristopi morajo posameznika ne le motivirati in aktivirati za prevzemanje obstoječih prevladujočih védnosti in kompetenc, prek katerih bi »slepo« sledil ustaljenemu družbenopolitičnemu redu, temveč ga tudi opolnomočiti v smislu kritičnega naslavljanja, razumevanja in spreminjanja okolja, v katerega je vpet in v katerem deluje.

Zbornik je na voljo v prostem dostopu v spletni knjigarni Založbe FDV >>
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. avgust 2017 | v kategoriji: Nova knjiga