Arhiv družboslovnih podatkov bogatejši za dve raziskavi


Arhiv družboslovnih podatkov je bogatejši za dve raziskavi s področja prostora in okolja, avtorja Marjana Hočevarja. Cilj prve, z naslovom Prostorske in okoljske vrednote, iz leta 2004 [KLIK], je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalci Slovenije zaznavajo okolje oziroma prostor, v katerem živijo, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov ter družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Raziskavo je v okviru projekta CRP - Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. 

V drugi raziskavi, izvedeni leta 2018, z naslovom Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018 [KLIK], pa gre za podrobnejše ugotavljanje (ne)skladnosti nacionalnih prostorskih strategij z naraščajočo refleksivnostjo posameznikov v zvezi z okoljskimi prepričanji in načini rabe prostora. Razvit je bil natančnejši merski instrument za analizo predvidenega spreminjanja preferenc prebivalstva po razpršenosti ali strnjenosti bivanja.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2019 | v kategoriji: Raziskave, FDV