[Nova raziskava v ADP]: Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012


Avtor raziskave: Slabe Damjan in Kurdija Slavko

Leto raziskave: 2012

Ključne besede: altruizem; solidarnost; prva pomoč; tveganje; sodobna družba;

Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je pripravljenost (potencial) za dajanje prve pomoči v sodobni slovenski družbi, kateri dejavniki vplivajo na to pripravljenost in kam lahko umestimo ta potencial na oseh prosocialno – asocialno in moralno – pravno. Raziskava je bila izvedena s pomočjo telefonske ankete na vzorcu polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Opravljenih je bilo 853 anket. Vprašalnik je vseboval naslednje vsebinske sklope: (1) usposabljanje iz prve pomoči, (2) znanje prve pomoči, (3) opredelitve do dajanja prve pomoči, (4) opredelitve do spodbujevalnih dejavnikov za dajanje prve pomoči, (5) opredelitve do zaviralnih dejavnikov za dajanje prve pomoči, (6) demografski podatki.

Slabe, D. in Kurdija, S. (2019). Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POMOC12. Dostopno prek: https://doi.org/10.17898/ADP_POMOC12_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. oktober 2019 | v kategoriji: FDV