Nova publikacija o medsektorskem sodelovanju za trajnostno prihodnost (avtorici: Jana Arbeiter in Maja Bučar)


Doc. dr. Jana Arbeiter in prof. dr. Maja Bučar sta v okviru projekta Bridge 47 opravili raziskavo na temo medsektorskega sodelovanja pri izvajanju cilja 4.7 trajnostnega razvoja. Ob tem je v sodelovanju s Platformo SLOGA izšla zagovorniška publikacija z naslovom Cross-Sectoral Cooperation for Sustainable Futures. V njej avtorici naslovita pomen medsektorskega sodelovanja za krepitev skladnosti in sodelovanja, pa tudi za zbiranje virov, potrebnih za reševanje sistemskih izzivov, izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in omogočanje transformativnih sprememb.

Publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

*Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Stališča, izražena v okviru projekta, ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali Evropske unije.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. avgust 2021 | v kategoriji: