Nova objavljena raziskava v Arhivu družboslovnih podatkov


Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: sistematični pregled

Avtor raziskave: Respi Chiara in Lozar Manfreda Katja

Leto raziskave: 2016

Ključne besede: reference, ki se nanašajo na spletne panele, izbira študij o spletnih panelih, spletni paneli v anketni metodologiji, sistematični pregled raziskav spletnih panelov, metodologija

Raziskava je sistematični pregled, katerega cilj je oceniti (i) značilnosti spletnih panelov, ki se uporabljajo v anketni metodologiji, (ii) kakovost teh spletnih panelov, (iii) značilnosti posameznih študij panela in (iv) uporabo spletnih panelov kot vzorčnega vira za raziskave o kakovosti anketnih podatkov. V raziskavi je bila zajeta celotna populacija t. j. vsi članki in poglavja iz knjig zabeleženih v WebSM bibliografski podatkovni bazi, ki so bili objavljeni med januarjem 2012 in junijem 2016, so napisani v angleškem jeziku in v naslovu vsebujejo vsaj eno ključno besedo: panel, verjetnost, ne-verjetnost, neverjetnost, utež, rezultat in reprezentativnost. V sistematični pregled je bilo po procesu eliminacija vključenih 74 referenc, ki so omenjale 69 edinstvenih spletnih panelov in 83 empiričnih študij, ki so uporabljale te spletne panele.

Respi, C. in Lozar Manfreda, K. (2019). Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: Sistematični pregled [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ONPANR16. Dostopno prek: https://doi.org/10.17898/ADP_ONPANR16_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. september 2019 | v kategoriji: FDV