Nova objava v ugledni publikaciji ameriške Nacionalne akademije za znanosti (PNAS)


Povečevanje neenakosti v dohodkih vedno bolj razumemo kot družbeni, politični, moralni in makroekonomski problem, za katerega iščemo ustrezne rešitve. Dosedanje raziskave so potrdile, da se je dohodkovna neenakost v zadnji četrtini dvajsetega stoletja v številnih državah z visokimi dohodki povečevala. Izsledki študije  objavljeni v PNAS 6. marca 2020 kažejo, da se države zelo razlikujejo glede ravni in trendih dohodkovne neenakost, a da se je pri analizi potrebno osredotočiti na dogajanja znotraj podjetij, katera prispevajo k naraščajoči neenakosti bolj kot se je predpostavljalo do sedaj.

Mednarodna skupina 27 raziskovalcev pod vodstvom prof. Donalda Tomaskovic-Deveya, sociologa iz Univerze Massachusetts Amherst, ZDA je analizirala približno 25 let uradnih baz podatkov, ki zajemajo več kot 2 milijardi delovnih mest v 14 državah z visokimi dohodki. Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela vodi projekt v Sloveniji.

Avtorji ugotavljajo, da bi se politike, katerih cilj je zmanjšati naraščajoče neenakosti, morale bolj osredotočiti na neenakosti med podjetji in na delovnih mestih prek mehanizmov, ki krepijo pogajalsko moč zaposlenih (posebej nizko kvalificiranih) in zmanjšujejo možnosti močnih podjetij, da služijo na račun prenašanja tveganja na šibkejše ekonomske akterje.

Več informacij v pripetem Sporočilu za javnost.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. marec 2020 | v kategoriji: FDV