Nova knjiga “Slovenian Politics and the State” izšla pri založbi Lexington Books


lexington

Izšla je nova znanstvena monografija avtorjev prof. dr. Mira Hačka, dr. Simone Kukovič in prof. dr. Marjana Brezovška, in sicer pri eni najbolj priznanih ameriških založb Lexington Books (založniška hiša Rowman & Littlefield).

Kratka predstavitev: Slovenija danes velja za svobodno državo in konsolidirano demokracijo, z nekaterimi težavami na področju korupcije, neodvisnih medijev in neodvisnega sodstva. Od svoje neodvisnosti leta 1991 je Slovenija vzpostavila demokratične institucije državne organizacije, prestrukturirala gospodarstvo in dosegla oba začetna cilja mednarodnega udejstvovanja z vstopom v EU in NATO. Slovenija je 1. januarja 2007 bila prva med nekdanjimi socialističnimi državami, ki so se odločile za prevzem skupne evropske valute. Med gradnjo demokratičnega političnega sistema je bila podvržena zelo različnim ocenam; ocenjevana je bila kot "zrela demokracija", "popolna demokracija", včasih pa tudi kot zgolj "navidezna demokracija". Negativne ocene slovenskega političnega sistema so povezane z vztrajanjem nekaterih avtoritarnih vzorcev vedenja in manipulacijo demokratičnih institucij s strani političnih strank. Knjiga, ki obsega 242 strani in je razdeljena na sedem poglavij, sledi slovenskemu razvoju iz druge najmanjše jugoslovanske republike v eno najuspešnejših nekdanjih socialističnih držav Srednje Evrope.

Več informacij o knjigi je dostopnih na https://rowman.com/ISBN/9781498565363/Slovenian-Politics-and-the-State#


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. december 2017 | v kategoriji: International, Publication