Monografija Iris Koleša o identitetnem delu mednarodno napotenih menedžerjev podjetij iz manj razvitih držav


Springer 2021_Koleša

Asist. dr. Iris Koleša s Centra za mednarodne odnose (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija) je pri založbi Springer objavila monografijo, naslovljeno 'Becoming an International Manager: Identity Work by Managerial International Assignees from Emerging Markets' (slo. Nastajanje mednarodnih menedžerjev: identitetno delo mednarodno napotenih menedžerjev iz manj razvitih držav).

Monografija je razdeljena na štiri dele:

Prvi del oriše posebnosti podjetij iz manj razvitih držav ter njihove pristope k razvoju konkurenčnih prednosti v procesu internacionalizacije (še posebej z vidika kadrovskega menedžmenta). Drugi del na podlagi izvirne empirične študije izpostavi izzive, s katerimi se ta podjetja soočajo pri mednarodnem napotovanju (tudi glede na njihovo razvojno stopnjo in format napotitve), ter strateške pristope za njihovo naslavljanje. Tretji del monografije (prav tako na podlagi izvirne empirične študije) predstavi izzive zaposlenih, povezane s kratko- in dolgoročnimi mednarodnimi napotitvami, ter njihove strategije soočanja z njimi ali izogibanja težavam. Četrti del naslovi interakcije med dejavniki (menedžmenta) mednarodnih napotitev v podjetjih iz manj razvitih držav na makro, mezo in mikro ravneh predstavljene v prvih treh delih monografije. Pri tem s pomočjo teorij principala in agenta, vlog, prehodov med vlogami, družbene kategorizacije in družbene identitete pojasni, kako se te interakcije odražajo v večnivojskih diskurzih ter prehodih med vlogami in identitetnem delu posameznika.

Poleg teoretičnega razvoja na osnovi novih empiričnih podatkov delo ponudi tudi praktične smernice za kadrovske menedžerje v podjetjih iz manj razvitih držav pri menedžmentu mednarodnih napotitev. Pri tem so posebej izpostavljeni 'mehki' pristopi, kot so znamčenje delodajalca, prioritizacija diskurzov in identitet, povezanih z napotitvami, ki so ugodne za uresničevanje organizacijskih ciljev, spodbujanje hibridnih vlog napotencev in razvoj odnosov.

Monografija je del zbirke 'Contributions to Management Science' (slo. Prispevki k znanosti menedžmenta) in je na voljo tako v elektronski kot tudi natisnjeni različici.

Monografijo ali njena posamezna poglavja lahko naročite na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87395-0.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. januar 2022 | v kategoriji: Publikacija