Med prejemniki priznanja Odlični v znanosti 2019 tudi posebna številka Teorije in Prakse


odlični-2019V sklopu Odlični v znanosti je kot enega najvidnejših raziskovalnih dosežkov leta predstavljala tudi posebna številka Teorije in Prakse Nastajajoča nova svetovna ureditev: novi trendi zahtevajo nove odgovore, ki sta jo uredila član Centra za mednarodne odnose - emeritus prof. dr. Marjan Svetličič ter član Centra za obramboslovje, prof. dr. Anton Grizold. Urednika sta združila in povezala 18 raziskovalcev v nabor 10 interdisciplinarnih raziskav, ki so objavljeni v tej posebni številki revije Teorija in praksa: GRIZOLD, Anton, SVETLIČIČ, Marjan. The emerging new world order : new trends calling for new answers. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj 2019, letn. 56, posebna št., str. 333-337. [COBISS.SI-ID 36164957].

Dosežek je na dogodku v panelu »Družboslovje in humanistika« predstavila prof. dr. Andreja Jaklič, ena od avtoric posebne številke, ki je pokazala tudi na nujnost sprememb v raziskovanju; predvsem z osredotočanjem na relevantne probleme z interdisciplinarnim raziskovanjem, kjer pa ima Slovenija še veliko maneverskega  prostora za napredovanje.

Odlični v znanosti je projekt, ki ga ARRS izvaja v okviru promocije znanosti, z namenom strokovni in splošni javnosti predstaviti najvidnejše dosežke vseh znanstvenih ved iz preteklega leta.

Povezave:


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. januar 2020 | v kategoriji: TiP