[Knjižna novost] Matjaž Uršič, Heide Imai: Creativity in Tokyo – Revitalizing a Mature City (Palgrave Macmillan)


creativity

V ugledni mednarodni založbi Palgrave Macmillan je izšla knjiga z naslovom Creativity in Tokyo  Revitalizing a Matrue City. Knjiga se osredotoča na pogosto spregledane kontekstualne prostorske dejavnike, ki sestavljajo urbano ustvarjalno klimo ali inovativni urbani milje v sodobnih mestih. Besedilo temelji na intervjujih z vrsto ustvarjalnih akterjev po različnih soseskah Tokia in ponuja redek vpogled v zapleten nabor elementov, ki zagotavljajo dolgoročno fizično in družbeno-kulturno podporo urbani ustvarjalnosti. Avtorja poudarjata medsebojno vplivanje fizičnih in mehkih (družbenih) dejavnikov v procesu oblikovanja prostorov in raziskujeta, kako na ustvarjalnost mesta vplivata finančna podpora in dostopna infrastruktura. Obenem poudarjata pomen neformalnih omrežij in storitev ter obstoj skritega, lokalno vgrajenega znanje, ki zagotavlja ogrodje za razvoj dražljajev, potrebnih za razvoj ustvarjalnosti. Avtorja prikazujeta kako sta razvoj urbane ustvarjalnosti in celotnega mesta odvisna ne le od strategij načrtovanja formalnih oblasti (od zgoraj navzdol), temveč tudi od ustreznega vključevanja raznovrstnih elementov (od spodaj navzgor) , ki so del spregledanega, skritega konteksta mestnih prostorov.

Knjiga predstavlja izvrsten vpogled v družbeno-prostorske transformacije največjega metropolitanskega sistema na svetu. Pri tem integrirata mikro in makro pristopa za analizo sprememb, ki odvijajo na področju ustvarjalnosti, inovativnosti ter posledično odražajo v delovanju start-up okolja  v Tokiu in japonski družbi nasplošno.  

Za več glej:

https://www.palgrave.com/gp/book/9789811566868    

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-6687-5 (dostop do e-knjige prek platforme UL)


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. oktober 2020 | v kategoriji: