Letno poročilo prijavne točke Spletno oko za leto 2019


poročilo 2019

Izšlo je letno poročilo prijavne točke Spletno oko za leto 2019. V njem predstavljajo ključne podatke o prijavah in njihovi obravnavi v preteklem letu ter druge aktivnosti prijavne točke.

V lanskem letu so od 521 prejetih prijav domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok v 305 primerih ocenili, da gre dejansko za tovrstne posnetke in v skladu s tem obveščali organe pregona in prijavne točke v tujini. Posnetki so najpogosteje prikazovali žrtve, stare od 7 do 10 let, kar pomeni, da so žrtve v povprečju mlajše v primerjavi z letom 2018, ko je bila njihova najpogostejša starost med 11 in 15 let. Še vedno tudi narašča delež posnetkov, na katerih so žrtve najmlajši otroci, stari do 6 let. To se sklada s podatki tujih prijavnih točk, ki jih tudi povzemajo v poročilu. Na področju sovražnega govora so lani od 773 prejetih prijav 90 primerov klasificirali kot domnevno nezakonite in jih v skladu s tem posredovali Policiji. Vsebinsko so prevladovali primeri sovražnega govora, uperjenega proti prebežnikom in pripadnikom islamske veroizpovedi. Omenjeni kategoriji se v veliki meri prepletata in če bi deleže sešteli, bi obe kategoriji skupaj dosegli skoraj dve tretjini (65 %) vseh primerov domnevno nezakonitega sovražnega govora. 

Povezave:

- Na tej povezavi si lahko preberete podrobnejše sporočilo za javnost ob izdaji letnega poročila.

- Letno poročilo je dostopno na tej povezavi.

V organizaciji prijavne točke Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije), Uprave kriminalistične policije in Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije je danes, 22. septembra 2020, prek interneta potekal že 10. posvet o e-zlorabah otrok (https://www.spletno-oko.si/novice/10-posvet-e-zlorabe-otrok)

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko spolnih zlorab otrok, v prvi vrsti organom pregona, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na internetu z namenom učinkovitejše obravnave teh primerov v praksi. Na posvetu svoje prispevke predstavljajo strokovnjaki iz policije, centrov za socialno delo in šolstva. Strokovnim prispevkom je sledila okrogla miza na temo sodelovanja pri obravnavi primerov e-zlorab. 

  • Ker so bili tako otroci kot tudi storilci kaznivih dejanj prisiljeni ostati doma in so več časa preživeli na internetu, se je namreč nevarnost, da otroci postanejo žrtve spolnih zlorab preko spleta, opazno povečala, je poudaril Anton-Toni Klančnik, ki na Europolu v okviru Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto dela kot specialist za zaščito otrok.

  • Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije je poudaril, da so storilci spolnih zlorab manipulatorji, vešči uporabe tehnologije, ki se predstavljajo z lažno identiteto. V odnosu do žrtve so razumevajoči in prijazni, za dosego svojega cilja pa tudi izsiljujejo, grozijo in uporabljajo druge metode.

  • Strokovna delavka na Centru za socialno delo Maribor Katja Vlasak je predstavila delo centra za socialno delo pri obravnavi žrtev in storilcev spletnega nasilja med mladimi in poudarila, da z medsebojnim sodelovanjem, izmenjavo informacij in delitvijo dobrih praks lahko skupaj ustvarjajo pogoje, da bo ob večji prepoznavnosti spletnega nasilja le tega vedno manj. 

  • Svetovalna delavka na Osnovni šoli Martina Konšaka Nina Babič je izhajala iz lastne prakse in resničnih zgodb ter pri tem poudarila razlike v dojemanju komunikacije, odnosov in nevarnosti na spletu med mladimi in odraslimi. 

Letošnji posvet je prvič potekal prek interneta, zato se ga je lahko udeležilo bistveno več udeležencev, kot sicer. Strokovne prispevke si je ogledovalo prek 150 zaposlenih iz policije ter več kot 450 udeležencev iz vrst tožilstev, sodišč, socialnih služb, nevladnih organizacij in šolstva in drugih organizacij, ki lahko s skupnimi močmi pripomorejo k učinkovitejšemu boju proti spolnemu izkoriščanju otrok.

Prijavna točka Spletno oko, Center za varnejši internet, deluje pod koordinatorstvom Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, ter v partnerstvu z Zvezo Prijateljev Mladine Slovenije, Zavodom Arnes in Zavodom MISSS – Mladinskim informativnim svetovalnim središčem Slovenije. Projekt financirata Evropska unija (v okviru instrumenta za povezovanje Evrope) ter Ministrstvo za javno upravo.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. september 2020 | v kategoriji: Za medije