Konferenca ob 100. obletnici univerze Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo


UL_2

Na Fakulteti za družbene vede je danes potekala osrednja konferenca fakultete v okviru obeležitve 100. obletnice Univerze v Ljubljani Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo.  S konferenco smo želeli osvetliti družbeno in politično vlogo univerze pri utrjevanju slovenske samobitnosti in nastanku slovenske države. Raznolike dimenzije smo izpostavili z vlogo posameznih fakultet in strok ter disciplin: zgodovine, jezikoslovja na čelu s slovenistiko in številnih drugih: od teologije, medicine, prava do kasneje pridruženih sociologije, politologije in najnovejših disciplin. 

Zbrane so uvodoma nagovorili prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede, prof. dr. Tanja Dmitrovič, prorektorica Univerze v Ljubljani, Janez Škrabec, direktor RIKO, d.o.o., in dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport. 

Z referati so sodelovali akademiki in predavatelji s številnih fakultet: prof. dr. Božo Repe, akademik prof. dr. Ivan Kreft, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, prof. dr. Albin Igličar, doc. dr. Roman Globokar, prof. dr. Alojz Ihan, prof. dr. Matjaž Omladič, doc. dr. Petja Grafenauer, prof. dr. Monika Kalin Golob, prof. dr. Marko Stabej, zasl. prof. dr. Jože Vižintin, prof. dr. Peter Dovč, doc. dr. Milan Brglez, prof. dr. Anton Bebler, zasl. prof. dr. Janez Hribar, doc. dr. Tomaž Pavlin, zasl. prof. dr. Franc Pohleven, prof. dr. Andrej Bončina in prof. dr. Igor Lukšič. O aktualnem stanju na univerzi so na okrogli mizi razmišljali tudi študentke in študenti.  

Današnja konferenca predstavlja dober uvod v premišljanje vloge univerze v različnih obdobjih družbenega razvoja. Univerza v Ljubljani je od zametka idej o njeni ustavitvi prek leta 1848, ko je ta ideja postala del programa narodne osamosvojitve, do začetka 20. stoletja, ko so se začele intenzivne priprave na njeno vzpostavitev vedno odslikavala stanje v narodnem gibanju in tudi stopnjo politične osveščenosti slovenskega naroda. Njena vloga pri kondenziranju, premišljanju in premlevanju idej pomembnih za razvoj posameznih znanstvenih disciplin, posameznih vitalnih praks, kot je npr. poučevanje na vseh nivojih izobraževanja, in družbe v celoti, razvoj in krepitev narodove samobitnosti in kreiranju potenciala za vzpostavitev samostojne države je bila eksistencialna. Brez Univerze v Ljubljani ne bi imeli trdnega slovenskega naroda in ne bi imeli samostojne Republike Slovenije, nacionalne države Slovencev, ki ima odprta vrata tudi za vse druge narode in ljudstva sveta.

Po konferenci bo izšel zbornik predstavljenih referatov. Temu bo sledila nova konferenca, ki bo poskušala odgovoriti na strateška vprašanja razvoja sodobnih univerz v odnosu do novih družbenih in političnih izzivov v svetu s poudarkom na vlogi Univerze v Ljubljani v teh procesih. Današnja konferenca tako ne bo samo enkratna razprava ob 100. obletnici obstoja Univerze v Ljubljani, temveč si na Fakulteti za družbene vede želimo, da bi prerasla v letno konferenco premišljanja vloge Univerze v Ljubljani v sodobni delitvi znanja v EU in v svetu.

Video - otvoritev konference 

Prvi sklop referatov

Drugi sklop referatov

Tretji sklop referatov

Okrogla miza

Četrti sklop referatov

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. maj 2019 | v kategoriji: FDV