[Knjižna novost] Jana Nadoh Bergoč in Dana Mesner Andolšek: Ethical Infrastructure: The Road to Moral Management


knjiga
Knjiga obravnava področje upravljanja organizacije in temelji na odkritjih poslovne etike, ki v organizacijsko raziskovanje uvajajo koncepte, ki tradicionalno niso imeli mesta v organizacijskih teorijah. Sem spadajo vprašanja etike organizacije, upravljanja etike ter razvoja in uvajanja etičnih infrastruktur znotraj organizacij. V knjigi avtorici obravnavata vpliv vsega naštetega na moralno vedenje menedžerjev in drugih članov organizacij. Knjiga raziskuje prisotnost in razvoj etičnih infrastruktur v organizacijah, odnos med posameznimi elementi obstoječe etične infrastrukture in njihov vpliv na moralno vedenje menedžerjev v podjetjih.
 
Predmet etične infrastrukture je edinstveno in premalo raziskano območje.  Knjiga bo pomagala zmanjšati to vrzel z jasnim pregledom različnih tem, ki vplivajo na institucionalizacijo etike v organizacijah in s spodbujanjem ne le znanja, temveč tudi razumevanja koncepta etične infrastrukture in vloge, ki jo ima znotraj vsake posamezne organizacija.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. oktober 2019 | v kategoriji: Nova knjiga, FDV