Skoči do osrednje vsebine

[Iz študija v prakso: znanje za razvoj] - Andreja Slomšek


Andreja Slomšek
Zaposlitev: Diplomatka
Organizacija: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Aktualna programa: dodiplomski študijski program Mednarodni odnosi in magistrski študijski program Evropske študije

 

Andreja novica

Kako se spominjate svojega časa na FDV?
Obdobje študija in preživeti čas na FDV mi ostajata v izjemno lepem spominu. To je bilo obdobje odkrivanja veliko novega in poglabljanja že pridobljenega znanja. Da bom študirala mednarodne odnose na FDV, sem se odločila pravzaprav že pred vstopom na I. gimnazijo v Celju. V študiju na FDV sem zelo uživala. To je bil čas, ki me je utrdil v pisanju raznovrstnih in večjezičnih pisnih del ter predstavitev ob vsemogočih urah. To je bil tudi čas kratkega spanca in intenzivnega “multitaskinga”, saj je precej poln urnik zahteval sposobnost usklajevanja prioritet, ki so zelo pogosto segale čez Kardeljevo ploščad v kakšen študentski klub, prostovoljno društvo in na delo, na študijsko ekskurzijo ter seveda na zabavo. Predvsem je bilo to obdobje odkrivanj sveta, novih prijateljstev in sebe. Najpomembneje to obdobje mi je dalo zalet, pogum, kritično držo, a še vedno optimizem, da se svet da premikati na bolje. 

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?
FDV mi je omogočil usmerjati študij v smeri, ki so me še posebej zanimale. Poleg res veliko teoretičnih znanj, ki sem jih pridobila med študijem, ocenjujem, da sem še posebej hvaležna za razvoj in utrditev več mehkih veščin, ki se nam FDV-jevcem pogosto morda zdijo samoumevne. Študij na FDV skozi številne napisane eseje, seminarske naloge, predstavitve, simulacije in druge praktične vaje razvija zmožnost jasne komunikacije, javnega nastopanja, pogajanj, povezovanja znanj, multidisciplinarnost, kritično razmišljanje, zmožnost analiziranja tudi večjih količin podatkov ter jih prioritizirati in sistematično oblikovati na t. i. one pager ali pa napisati govor, prodajno strategijo, poiskati relevantne informacije, razumeti svet okoli sebe, biti odprt do različnosti in spodbujati kulturo dialoga. 

Kaj bi svetovali študentom in študentkam FDV?
Nihče ni nikoli 100 % prepričan v pravilnost svojih odločitev. V danem trenutku se na podlagi danih informacij odločimo najbolje, kot se lahko. Življenje pa prinese priložnosti, da lahko pretekle odločitve tudi popravimo, spremenimo smer poti, vstanemo in gremo naprej, bogati za izkušnjo več. Povedati želim, da ste na pravem mestu ob pravem času, bodite drzni, pogumni, odprti za nove priložnosti in ljudi v svojem življenju, sprejemajte odgovornost za svoje odločitve, potujte, berite, opazujte svet z odprtimi očmi … In absolutno izkoristite možnost študijske izmenjave v tujini, če le lahko, večkrat! 

Imate kakšen nasvet pri iskanju zaposlitve?
V prvi vrsti je pri iskanju prve, pa tudi kasnejših zaposlitev, bistvena zaključena stopnja izobrazbe. Če le lahko, se izognite položajem: “Samo en izpit mi manjka do konca” ali pa, “Narejene imam vse izpite, samo magistrsko nalogo še končam.” Vsekakor pa lahko pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere pomagajo izkušnje in medčloveške vezi, ki jih prinesejo študentsko in prostovoljno delo, vključevanje in delovanje v študentskih društvih, obiskovanje obštudijskih dogodkov, udeležbe na simulacijah konferenc in zasedanjih mednarodnih organizacij, različna tekmovanja … Kot najboljši pristop ali pa nasvet pri iskanju zaposlitve, bi ocenila, da je ta, da slediš sebi, stvarem, ki te še posebej zanimajo, področjem, kjer imaš »žilico« ali pa bi jo prav tam rad razvil.

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?
Pred dobrim mesecem dni sem se po skoraj treh letih dela v gospodarstvu, vrnila v državno upravo in tudi nazaj k mednarodnim odnosom in diplomaciji. Pri tem bi, morda ne kot trend, zagotovo pa kot dejstvo, poudarila, da so v diplomaciji in pri izvajanju zunanje politike edina stalnica spremembe. Kot posledica spreminjajočih se dinamik na globalni in regionalni ravni se neprestano razvija in prilagaja tudi diplomacija. Tehnični razvoj, predvsem digitalizacija, zelo pomembno vpliva na samo delo diplomata. Če na eni strani uporaba digitalnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, lahko olajšajo delo, pohitrijo pretok informacij, svet še bolj približajo, pa se diplomacija na drugi strani srečuje s povečano grožnjo kibernetske varnosti, dezinformacijami, tudi deepfake. Zaradi regionalnih in globalnih nestabilnosti je javnost bolj občutljiva za zunanjepolitična vprašanja in želi vplivati na diplomacijo prek družbenih medijev in drugih platform. Javna diplomacija ima tako izjemno pomemben poudarek, kar lahko vidimo tudi preko socialnih omrežij, ki so postala pomemben kanal za komunikacijo in oblikovanje javnega mnenja pa tudi za vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnega ugleda v mednarodni skupnosti, saj države komunicirajo z globalnim občinstvom prek različnih kanalov. Povečuje se tudi število akterjev, ki vstopajo v polje izvajanja zunanje politike. Številne politike resorjev, ki so veljale za del predvsem notranje politike, so se namreč v zadnjih nekaj letih pomembno internacionalizirale. Izmenjava stališč in koordinacija dela znotraj vlade pa tudi med vlado in drugimi domačimi deležniki ter kako se to prenaša in izvaja skozi zunanjo politiko, tako vpliva na sposobnost diplomacije, da deluje legitimno in učinkovito. Podnebne spremembe in zaskrbljenost zaradi varstva okolja so globalni izzivi, na katere poskušajo države in vedno bolj izrazito tudi drugi akterji v mednarodni skupnosti, odgovoriti z okoljsko diplomacijo in sodelovanjem na področju trajnostnega razvoja. Prav globalni izzivi, kot so podnebne spremembe, pandemije, terorizem, ipd. pa zahtevajo multilateralno sodelovanje in bolj učinkovite mednarodne organizacije. Kar pa zahteva še bolj profesionalno, aktivno in motivirano diplomacijo. 

Zakaj je družboslovje pomembno?
Brez razumevanja družbe in sveta, ki ga ta ustvarja, ne moremo rešiti konfliktov na tem svetu, ustaviti lakote, uspeti v boju proti podnebnim spremembam, odpraviti neenakosti, zagotoviti mir in varnost vseh, razviti tehnološke rešitve, kot so AI, da bodo te verodostojne in humane. Družboslovje je pomembno, ker proučuje družbo, človeške odnose, institucije, kulture in vedenjske vzorce. Pomaga nam razumeti, kako deluje družba in nam omogoča boljše razumevanje kompleksnosti in dinamike družbenega življenja. Družboslovje je zmožno identificirati še tako kompleksne vzroke problemov, razumeti njihove posledice in razvijati učinkovite rešitve za izboljšanje družbenega stanja. Pomaga nam razumeti vplive političnih odločitev na družbo in je bistveno pomembno za razumevanje raznolikosti, preseganje predsodkov, spodbujanje strpnosti ter spoštovanja in sodelovanja med ljudmi različnih ozadij. Pomaga nam premikati svet na bolje. 

Več o študiju na FDV in preostale intervjuje si lahko preberete na povezavi.Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. februar 2024 | v kategoriji: Kariernik