Inovativne šolske izobraževalne metodologije in orodja za zagotavljanje socialne vključenosti mladih oskrbovalcev


edycare-resizeNamen

Namen projekta EDY-CARE je opolnomočiti učitelje in drugo šolsko osebje (kot so šolske medicinske sestre, psihologi, socialni delavci, uprava šole ipd.) v višjih letnikih srednješolskega izobraževanja (stopnja ISCED-3), da v razredih prepoznajo odraščajoče mlade oskrbovalce (stare med 16 in 19 let) in maksimirajo njihove priložnosti za učenje z zagotovitvijo njihove socialne vključenosti.

Cilji

Posebni cilji projekta EDY-CARE so:   

  • Razviti ocenjevalno orodje, ki bi učiteljem in šolskemu osebju lahko pomagalo prepoznati mlade oskrbovalce;
  • razviti in testirati sklop vzgojnih strategij, didaktičnih pristopov, kakor tudi organizacijskih prilagoditev, ki jih šole lahko uporabijo, da bi pomagale mladim oskrbovalcem in jih podpirale pri njihovem šolanju;
  • izdelati priročnik z navodili in priporočili o tem, kako lahko učitelji in šolsko osebje najbolje delajo z mladimi oskrbovalci;
  • razviti masiven odprt spletni tečaj (MOOC) za usposabljanje učiteljev in šolskega osebja glede pojava mladih oskrbovalcev, njihovih potreb in preferenc.

V okviru projekta EDY-CARE želijo z inovativnimi vzgojnimi metodologijami ter usposabljanjem za šolsko osebje spodbujati šolsko okolje, ki bo prijazno do mladih oskrbovalcev.

Vpliv

Projekt EDY-CARE bo v času svojega trajanja predvidoma dosegel naslednje rezultate (od oktobra 2017 do marca 2020):

  • Povečati zavedanje glede potreb mladih oskrbovalcev med učitelji in šolskim osebjem.
  • Povečati sposobnost učiteljev in šolskega osebja glede prepoznavanja mladih oskrbovalcev in kako obdržati njihovo vključenost v šolanje.
  • Vzpostaviti nov odnos šolskega osebja do mladih oskrbovalcev in vpliv na druga poučevanja in zavode;
  • Ustvarjanje novih možnosti glede zavedanja in razumevanja o mladih oskrbovalcih s strani vrstnikov.
  • Omogočiti, da bi se mladi oskrbovalci v šoli bolje počutili, bili zadovoljni z izobraževanjem ter preprečiti opuščanje šolanja.
  • Povečanje izobraževalnega in šolskega okolja mladih oskrbovalcev znotraj šole in preprečevanje njihove socialne izključenosti, osamljenosti, družbene stigme in neizpolnjevanja njihovih potreb pri izobraževanju in podpori.

Kdo so mladi oskrbovalci in koliko jih je? 

Del mladih ljudi po Evropi izvaja značilno vlogo pri skrbi za člana svoje družine, ki je bolan, invaliden ali pa zlorablja droge ali alkohol. Literatura definira te mlade ljudi kot mlade oskrbovalce (young carers (YCs)). To so »otroci in mlade osebe pod 18 let, ki izvajajo ali nameravajo izvajati nego, pomoč ali podporo drugemu družinskemu članu. Opravljajo pomembne ali precejšnje naloge nege, pogosto redno, in prevzemajo stopnjo odgovornosti, ki jo običajno pripisujemo odraslim.« (Becker, 2000). 

Mladi odrasli oskrbovalci so ljudje, stari od 18 do 24 let, ki izvajajo ali pa se trudijo izvajati nego, pomoč ali podporo drugemu družinskemu  članu na brezplačni osnovi. Oseba, ki prejema nego, je pogosto eden od staršev, lahko pa je tudi brat ali sestra, eden od starih staršev, partner, lastni otrok, lahko pa tudi drugi sorodnik, ki je invaliden, ima eno od kroničnih bolezni, težave z mentalnim zdravjem, ali drugo stanje (vključno z zlorabo substanc), kar je povezano s potrebo po negi, podpori ali nadzoru.

Kljub temu, da ne poznamo točnega obsega števila mladih oskrbovalcev po Evropi, se temu pojavu v mnogih državah  povečuje pozornost. V Združenem kraljestvu, ki je zadnji dve desetletji vodilo v raziskavah o mladih oskrbovalcih, ocenjujejo, da je v populaciji, stari od 11 do 18 let, okrog 8 % mladih oskrbovalcev. Podoben obseg velja za Švedsko (7 %, 14-16 let), medtem ko imamo za druge države samo bolj splošne številke (v Italiji 2,8 % mladih ljudi starih 15-24 let), ali celo nimamo podatkov (kot za Portugalsko ali za Slovenijo).

Vpliv oskrbovanja na zdravje, izobraževanje, priložnosti za delo in socialno vključenost mladih ljudi

Dejavnosti oskrbovanja lahko vplivajo na izobraževanje mladih oskrbovalcev (prenizke dosežke, odsotnosti in prekinitve šolanja) in na družabno življenje (manj socialnih stikov, socialna stigma in nasilje nad mladimi, manj časa namenjenega osebnemu razvoju in prostemu času).

Biti mladi oskrbovalec je dejavnik tveganja za mentalno zdravje in dobro počutje. Okrog 50% mladih oskrbovalcev doživlja stres, ki je povezan z oskrbovanjem in 40% jih ima težave z duševnim zdravjem (Carers Trust, 2016).

Take neposredne negativne posledice lahko vodijo v doživljenjsko zapostavljenost na področju zdravja mladih oskrbovalcev. Povečano je tveganje za nastanek mentalnih bolezni in za pojavljanje spremljajočih bolezni, večja je vseživljenjska socialna izključenost zaradi nižje poklicne kvalifikacije in priložnosti za službo.

Opolnomočenje šolskega osebja, da prepozna in podpira mlade oskrbovalce pri njihovi izobraževalni karieri je ključno za izogibanje negativnim posledicam in tudi za to, da dovolimo mladim oskrbovalcem, da se polno vključijo v izobraževalne in socialne priložnostih, ki so jim na voljo.

Projektni partnerji:

Linneaeus University, Švedska

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija

Anziani e non solo, Italija

Carers Portugal, Portugalska

Eurocarers, Belgija

Uradna stran projekta: www.eurocarers.org/edycare/index?lang=

Več informacij o projektu:

Valentina Hlebec, valentina.hlebec@fdv.uni-lj.si

Karina Sirk, karina.sirk@fdv.uni-lj.si

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. marec 2018 | v kategoriji: Raziskave