Gostovanje dr. Sabine Hennig, strokovnjakinje za geoinformatics, iz Univerze v Salzburgu


Hennig_web

Med 19. in 24. oktobrom 2015 je Fakulteto za družbene vede obiskala dr. Sabine Hennig, raziskovalka z univerze v Salzburgu. Dr. Hennig je diplomirala iz geografije, doktorirala pa s področja aplikativne geografije in geoinformatike. Trenutno dela kot višja znanstvenica na Faculty of Geoinformatics - Z_GIS, University of Salzburg  (www.zgis.at/research). Njeno raziskovalno področje med drugim zajema uporabo GI orodij (npr. PP GIS, VGI, map based questionnaires) v javnem prevozu in prostorskem načrtovanju. Več o njej na spletni strani: http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=56893&L=1&MP=147-44785.

Dr. Hennig je na FDV v okviru predmeta Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju na podiplomskem programu Družboslovna informatika (nosilka predmeta doc. dr. Katja Lozar Manfreda) imela predavanja in delavnico na temo geoinformatike in njene uporabe v družboslovnem raziskovanju. Gre za znanstveno področje, ki se ukvarja s strukturo in značilnostmi prostorskih informacij, njihovim zajemanjem, klasifikacijo in vrednotenjem, shranjevanjem, obdelavo in širjenjem, pri čemer je velik poudarek na infrastrukturi za optimalno uporabo takšnih informacij. Čeprav gre v osnovi za področje geografije, pa se tudi v družboslovnem raziskovanju vedno bolj zanašamo na digitalne prostorske informacije, kot so analizirane v okviru geografskih informacijskih sistemov (GIS). Ti sistemi in orodja odpirajo nove možnosti za zbiranje in dostop do prostorskih informacij, kar lahko deluje kot pomemben doprinos k idejam, zahtevam in stališčem širše družbe, hkrati pa omogoča »običajnim« državljanom, da se vključujejo v raziskovanje in znanstveno produkcijo (t. i. citizien research).

Študentom družboslovne informatike je dr. Hennig predstavila, kako lahko zbiramo in vizualno predstavljamo prostorske informacije kot eno izmed dimenzij aktualnih družboslovnih problemov. 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. oktober 2015 | v kategoriji: Dogodek