FDV v Tednu Evrope 2018 – z evropsko pedagoško odličnostjo o evropskih družbeno-političnih izzivih


V Tednu Evrope, ko obeležujemo različne k evropskemu sodelovanju in povezovanju usmerjene zmage in uspehe, smo na FDV praznovali v svojem edinstvenem stilu. Kot osrednja družboslovna institucija v Sloveniji smo se posvetili razpravi o razvoju in dosežkih evropskih narodov, držav in mednarodnih organizacij ter ocenili družbeno-politične tokove med njimi. V različnih študijskih oblikah, kot so delavnice, okrogle mize, gostujoča predavanja in seminarji smo teoretizirali ter iskali praktične odgovore na aktualne izzive in prihodnje perspektive Evrope. Teden Evrope smo izkoristili kot odlično priložnost za utrjevanje akademske skupnosti FDV, saj smo raznovrstne aktivnosti skupaj organizirali in izvedli učitelji, domači in tuji študenti na mednarodni izmenjavi, katedre, študentska društva ter gostujoči predavatelji.

Teden Evrope je za FDV odličen izkaz interdisciplinarne zmogljivosti ter utrditev voditeljstva na raziskovalno-pedagoškem področju evropskih študij v Sloveniji in v srednje- ter vzhodnoevropski regiji. Osrednje aktivnosti so potekale prav na Dan Evrope; okrogla miza v okviru evropskih programov pedagoške odličnosti Jean Monnet modula EU ENVI izr. prof. dr. Ane Bojinović Fenko in Jean Monnet katedre izr. prof. dr. Damjana Lajha, okrogle mize študentskih društev ter delavnice z evroposlanci iz Slovenije ter evropski piknik. V okviru Jean Monnet modula EU ENVI so študenti UL FDV in biotehniške fakultete UL sodelovali na okrogli mizi z gosti o središčenju okolja v notranjih in zunanjih dimenzijah politik EU.

Nekateri učitelji smo Teden Evrope izkoristili tako, da smo na svoje redne pedagoške aktivnosti, osredotočene na Evropo, povabili študente vseh programov fakultete in gostujoče predavatelje z drugih univerz ali iz prakse. Teme so bile interdisciplinarne: kako deluje Eurostat in kakšna je vloga nacionalnih statističnih uradov v okviru sistema evropske statistike so predavali s Statističnega urada RS,  kar je sicer ena izmed vsakoletnih dejavnosti, ki jih FDV in ta urad izvajata predvsem na področju statistike, metodologije in družboslovne informatike. Lektorice tujih jezikov so v okviru tujih strokovnih jezikov angleščine, italijanščine in ruščine organizirale razprave za širše občinstvo o aktualnih evropskih temah: o manifestu o združenih državah Evrope nekdanjega belgijskega premierja Verhofstadta, o Beli knjigi Evropske komisije o prihodnosti Evrope 2025, in o primerjavi zadnjih predsedniških volitev v Turčiji in Rusiji. Tržniki so se lahko podučili o komuniciranju v Evropi, študenti evropskih študij o skupni politiki priseljevanja Evropske unije (EU) ter o vplivu sporazumov med EU ter Kanado in ZDA o trgovini in investicijah (CETA in TTIP) na deležnike, študenti demokracije in upravljanja pa o vlogi Evropskega parlamenta v okviru evropskih javnih politik. Študenti mednarodnih odnosov so z vodjem strateškega načrtovanja Sveta Evrope razpravljali o morebitnem preživetem namenu liberalne demokracije, v okviru Jean Monnet modula EU ENVI pa z gosti iz prakse o evropski energetski uniji v kontekstu podnebnih sprememb in o izzivih izvajanja iz EU sredstev sofinanciranih strateških okoljskih projektov v Srbiji in Ukrajini v tem oziru vodilnega slovenskega podjetja Esotech.

Študentska društva so Teden Evrope izkoristila kot priložnost za organizacijo posebnih razprav, in sicer je POLITUSS gostil okroglo mizo o pomenu branja Marxa v 21. stoletju ob 200-letnici njegovega rojstva. Klub evropskih študentov, Globallis in Društvo študentov obramboslovja pa so organizirali okrogle mize o skupni obrambni politiki EU, o notranji integraciji in zunanjem delovanju EU.

 

Fotografije: Primož Hrvacki in Patrik Bole