[FDV Kariernik] Tomaž Boh: »Trdno sem prepričan, da je študij družboslovja izjemno kompleksen in uporaben, če ga le jemljemo kot takšnega.«


Tomaž Boh je univerzitetni diplomirani politolog in doktor znanosti, leta 2015 pa je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V času študija je ugotovil, da je potrebno povezovati nabor različnih znanj, saj mu je to kasneje koristilo na karierni poti, ko je pridobljeno znanje povezoval s prakso in na njem gradil. Študentom priporoča, da se obštudijsko udejstvujejo. Na ta način je sam pridobil organizacijske sposobnosti, sposobnosti improvizacije in hitrega reagiranja na probleme ter se predvsem naučil delati v skupini z različnimi ljudmi.

 Tomaž Boh 1

Kako je potekala vaša pot od zaključka študija do danes?

Relativno gladko. Po diplomi (2000) sem se zaposlil na projektu 5. okvirnega programa Evropske komisije o primerjavi držav članic in tistih, ki so se pripravljale na vstop v EU, ki ga je v slovenskem delu koordinirala prof. dr. Danica Fink Hafner znotraj Centra za politološke raziskave na FDV. Po pol leta tega projekta sem začel opravljati delo mladega raziskovalca, ki sem ga opravljal še nadaljnja tri leta. Po zagovoru doktorata pa sem se zaposlil (zopet) na evropskem projektu (ERA-net projekt NORFACE) na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS) in tam preživel skoraj štiri leta. Leta 2009 pa sem začel opravljati delo na ministrstvu, pristojnem za znanost, kot vodja sektorja za znanost, kjer sem bil do leta 2015, ko sem bil imenovan za državnega sekretarja, sedaj pa na istem ministrstvu opravljam delo generalnega direktorja direktorata za znanost.

Kaj vam je dal FDV?

Zagotovo diplomo. Vendar tudi bistveno več kot to. Trdno sem prepričan, da je študij družboslovja izjemno kompleksen in uporaben, če ga le jemljemo kot takšnega. Končna dodana vrednost je – podobno kot pri učenju tujega jezika – odvisna od posameznikovega truda in se je ne bi smelo meriti v številkah, temveč v uporabni vrednosti. Študiral sem v času, ko se je Slovenija vključevala v EU, in sem moral znati to dejstvo izkoristiti tako pri EU projektih kot pri študiju. Sedaj pa resnično delam to, s čimer sem se ukvarjal na podiplomski ravni: z oblikovanjem EU politik. In ta povezava med študijem in mojim sedanjim delom je resnična dodana vrednost. Poleg tega pa sem v letih na FDV odlično razvil svoj čut za organizacijo časa, sledenje rokom ter ločevanje med pomembnimi in nepomembnimi tematikami oz. nalogami. Med študijem smo zaradi obsežnosti materije morali ločevati študijsko gradivo, v katero se je bilo potrebno brezpogojno zakopati, in tisto, ki ga je zadostovalo predelati nekoliko bolj bežno. Treba je znati iz množice informacij izluščiti tiste, ki so res ključne, in tiste, ki so morda nekoliko manj pomembne.

Tomaž Boh 4

Kako je FDV prispeval k vašemu uspehu?

Z načinom dela; predvsem v podiplomski fazi študija se zelo jasno osredotočiš na cilj. Za to je bila v veliki meri zaslužna tudi moja mentorica, saj je vedela, kaj želi, in pri tem vztrajala. Tako kot tudi jaz sam. Vedel sem, kaj želim, in že v 2. letniku sem na fakulteto nehal hoditi po ocene. Hitro sem dojel, da je potrebno povezovati nabor različnih znanj, kar sem med študijem tudi počel in potem na karierni poti to znanje uporabljal v praksi ter na njem gradil. Je pa do tega spoznanja seveda potrebno priti individualno.

Ste se tudi obštudijsko udejstvovali?

Ko sem študiral, na FDV ni bilo toliko društev. Sam sem vsa študijska leta pel v akademskem pevskem zboru, ki se mi je zdel res dobra kompilacija različnih ljudi in različnega razmišljanja. V njem je med 50 in 60 ljudi, vsak s svojim področjem študija, zato ni bilo vprašanja, na katero vsaj eden izmed njih ne bi znal odgovoriti. Različni pogledi – naravoslovni, družboslovni – so mi resnično pokazali, da se da na vsako stvar gledati iz zelo različnih smeri, in če znaš te smeri združiti, si najbližje resnici, ki ti razširi obzorje. Pri zboru pa sem tudi pridobil organizacijske sposobnosti, sposobnosti improvizacije in hitrega reagiranja na probleme ter se predvsem naučil delati v skupini s toliko različnimi ljudmi.

Tomaž Boh 3

Kateri so novejši trendi v vaši stroki?

Področje raziskovalnih politik vedno bolj zaznamuje kompleksnost – preplet med globalnim in nacionalnim. Znanost je globalna, največ virov in zahtev po rezultatih pa seveda prihaja z nacionalne ravni. Evropski raziskovalni prostor in njegove specifike kompleksnost samo še povečujejo. V tem sistemu so pred novimi izzivi tudi institucije, tako država kot tudi raziskovalne organizacije. Ključno je razmerje do univerz in inštitutov, ki predstavljajo  avtonomen prostor, v katerega se ne sme posegati, a vendar z visoko družbeno odgovornostjo. In tudi v tem kontekstu vidim pomembno nalogo FDV v bližnji prihodnosti. Bližamo se namreč drugemu slovenskemu predsedovanju EU, za kar bodo potrebna tudi zelo specifična znanja in kadri. Bo FDV na te izzive ustrezno odgovoril in prispeval svoj delež k uspehu?

 

Laura Koudela

Fotografije: Rok Dolenc

Vir: Kariernik


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. april 2019 | v kategoriji: FDV, Kariernik