[FDV KARIERNIK] Pogovor z Nino Lenko: "Teren si je treba pripraviti že med študijem."


Nina Lenko je diplomantka programa Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije (MKŠ). Svojo karierno pot je začela že med študijem, ko je v zadnjem letniku prek modula in plačane prakse začela delovati v podjetju, v katerem dela še danes. Fakulteta za družbene vede ji je tako poleg t. i. mehkih veščin, vztrajnosti, teoretičnega in praktičnega znanja prinesla tudi njeno prvo zaposlitev. Delo ji je zelo všeč zaradi raznolikosti, in čeprav pravi, da bi se v prihodnosti lahko preizkusila tudi v čem novem, zagotavlja, da bo vedno ostala zvesta stroki, v kateri si je začrtala pot.

Bi lahko na kratko opisali svoje življenje in šolanje pred študijem na Fakulteti za družbene vede?

Pred FDV-jem sem se po končani osnovni šoli v Laškem šolala na Šolskem centru Celje, na Gimnaziji Lava. Vsa leta svojega šolanja, od prvega razreda dalje, sem bila zelo aktivna v številnih obšolskih dejavnostih.  V osnovni šoli sem med drugim hodila v glasbeno šolo – igrala sem klavir – in začela plesati kot mažoreta, pri čemer sem vztrajala 15 let. V srednji šoli sem bila med drugim dejavna tudi v raznih dramskih krožkih, pri katerih sem se preizkusila v dramskih igrah, recitalih, vodenju prireditev.

NinaLenko web1

Zakaj ste se odločili za študij medijskih in komunikacijskih študij?

Med šolanjem mi je postalo jasno, da se želim usmeriti v družboslovne vode. Ampak nekih izrazitih želja, kaj početi po študiju, nisem imela. Ko sem raziskovala možnosti, sem na FDV-ju naletela tudi na to smer. Glede na moje interese se mi je zdelo zanimivo, da bi delala “nekaj v medijih”, morda na radiu, televiziji, v časopisih, morda kot voditeljica, morda kot novinarka. Izkazalo se je, da je MKŠ zanimiva kombinacija medijev, pa tudi marketinga in odnosov z javnostmi – slednji področji sem začela intenzivno spoznavati predvsem med študijem in sta me vse bolj zanimali.

S kakšnimi kompetencami se lahko pohvali diplomirani komunikolog?

Diplomirani komunikolog med študijem pridobi izjemno širino znanja in je opremljen tako za teoretsko kritično-analitično obravnavo medijskih praks kot tudi za delo v praksi. Študent, ki tako še nima razvitih izrazitih interesov, prav preko študija spoznava, katero področje dela bi bilo zanj tisto, na katerem bi se najbolj našel.

Kakšno je bilo vaše obštudijsko življenje?

V prvem letniku sem se večinoma posvečala le študiju, a sem kaj hitro ugotovila, da se bo treba aktivirati, predvsem zato, ker sem bila že prej navajena, da imam do sleherne minute zatrpan urnik. Tako sem se v drugem letniku vključila v Študentsko sekcijo Slovenskega društva za odnose z javnostmi, kjer sem se začela spoznavati s to stroko, predvsem pa se kalila v organizaciji dogodkov, tudi kot vodja več večjih dogodkov, med drugim PR teatra, študentske konference o odnosih z javnostmi, in TEDxFDV. Vse to mi je dalo ogromno znanja, spoznavala sem možne poklice, pridobivala praktična znanja, predvsem ob organizaciji dogodkov, ogromno poznanstev, spoznavala sem ljudi iz stroke. Ob tem sem vodstvene kompetence pridobivala še z vodenjem študentskega kluba v Laškem. Sodelovala sem tudi pri organizaciji dogodkov MKŠ.

Ste morda že v času študija opravljali kakšno študentsko delo, povezano z vašo izobrazbo?

Kot sem naštela, sem do četrtega letnika opravljala predvsem prostovoljno delo. Takrat pa se je začela moja karierna pot v podjetju PM, poslovni mediji, po kateri stopam še danes. Tu sem začela namreč delati prek modula Organizacije in njihovi mediji v četrtem letniku. Že takoj mi je bil všeč, ker smo na »predavanja« prihajali na sedež podjetja, dobili smo dober vpogled v njegovo delo, za razliko od ostalih predmetov smo tukaj izdelali resničen medij za pravega naročnika – Lions international, digitalno revijo. Ob koncu predmeta so nas povabili, da lahko poskusimo z nadaljevanjem dela pri njih v obliki plačane prakse, ki je trajala pol leta. Ko se je zaključila tudi praksa, so me, ker sem se očitno dovolj izkazala z zagnanim in kakovostnim delom, povabili, da ostanem. Od asistentke so me tako učili in razvijali, da zdaj delo opravljam samostojno kot specialistka za vsebinski marketing in izvorno oglaševanje oziroma sem predvsem v vlogi urednice digitalnih projektov. V PM-ju sem tako že pet let.

Ali se vam zdi študent medijskih in komunikacijskih študij po končani izobrazbi zaposljiv? Kje naj prične iskati prvo zaposlitev?

Imela sem srečo, da mi je služba prav ob pomoči fakultete prišla nasproti že pred končanim študijem, tako da sem tako pisanje diplome kot študij na drugi stopnji, program Strateško tržno komuniciranje, in magistrsko nalogo opravila ob delu. A menim, da so študenti medijskih in komunikacijskih študij zaposljivi, saj je veliko različnih področij, na katerih lahko delajo. Vendar brez proaktivnosti in odprtih oči za priložnosti že med študijem ter vztrajnosti in ravno pravšnje mere ambicioznosti službe žal pač ne padajo z neba. Menim, da sta za študente odlični stični točki s stroko in odskočni deski ravno medijski praktikum, iz katerega se lahko razvije morda tudi kakšno nadaljnje sodelovanje, in društva. Ne nazadnje pa se v času, ko si je gospodarstvo opomoglo, v marsikaterem podjetju ali agenciji ob nekaj predhodnih izkušnjah ponujajo številne priložnosti.

NinaLenko web2

Obstajajo kakšni triki, kako izboljšati možnosti zaposlitve?

Čim bolj se je treba aktivirati. Tudi študij je pomemben, seveda, nujno je pridobiti teoretična znanja in potrebno širino s tega področja. Ampak biti tudi proaktiven – da spoznavaš, kaj vse je v okviru našega poklica sploh mogoče početi, kdo so ljudje, ki se gibajo v tej sferi, koga je dobro poznati, kdo je lahko pomemb- na zveza, ki bo koristila pri iskanju službe. »Teren« si je treba pripraviti že med študijem.

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?

V prvi vrsti že s tem, da mi je dal možnost opravljanja prakse v podjetju, kjer delam še danes. Poleg tega mi zdaj služijo seveda tudi druga znanja in veščine, ki sem jih pridobila med študijem: predvsem kako raziskovati in napisati kakovosten prispevek, tudi nekatera znanja z izbirnih predmetov z marketinške katedre, nasploh pa širina znanja, ki jo fakulteta daje. Ne nazadnje mi koristijo tudi mehke veščine, kot so na primer vztrajnost, organiziranost in zmožnost sodelovanja v timu, ki sem jih izpopolnjevala med študijem.

Ste bili kdaj na študijski izmenjavi v tujini?

Nisem bila, a če bi čas lahko zavrtela nazaj, bi zagotovo šla na študij v tujino, ker mislim, da študenta izpopolni na številnih področjih.

Trenutno delujete pri agenciji PM; bi lahko na kratko opisali svoj delovni dan?

Težko ga je opisati, ker dan niti približno ni enak dnevu. Ponavadi ga začnem že na vlaku, saj sem ena izmed dnevnih migrantov, ki se na delo v Ljubljano vozimo z drugih koncev Slovenije. Takrat opravim najbolj nujne naloge tistega dne. Po jutranji kavi na sedežu podjetja okrog 8. ure zjutraj zavzamem pozicijo za računalnikom. Moj dan največkrat sestavljajo priprava vsebinskih konceptov za različne medije, od spletnih mest, videov, tiskanih medijev, dogodkov ipd., in urednikovanje vsebin za te medije, ob tem pa opravljam tudi organizacijske naloge: od koordinacije ekipe in pregleda nad časovnicami projektov do priprave ponudb. Velikokrat so na dnevnem redu tudi sestanki – tako interni, saj je veliko timskega dela, kot sestanki z naročniki, kjer snujemo nove projekte, se pogovarjamo o obstoječih ali delamo načrte za nadaljnje sodelovanje.

Kaj vam je pri vaši službi najbolj všeč?

Predvsem to, da je delo tako raznoliko, da mi v petih letih ni nikoli postalo dolgčas. Priprava različnih medijev, novih projektov, delo z novi- mi naročniki, novosti v panogi nasploh – vedno je prostor za izpopolnjevanje ter novo znanje in izkušnje.

Pri akciji “Gori! Kaj zdaj?” ste bili strokovnjakinja za vsebinski marketing in izvorno oglaševanje. Kaj natančno je obsegalo vaše delo?

Z naročnikom, ki je bil v tem primeru Zavarovalnica Triglav, smo zasnovali idejo, kaj naj bi z multimedijsko poglobljeno zgodbo dosegli in koga naslovili. Pripravila sem koncept zgodbe, kar pomeni, da sem zelo natančno opredelila, kako bomo dosegli te cilje in naslovili pravo ciljno skupino: kakšna bo struktura, katere elemente in formate bomo uporabili za prikaz vsebine, katere sogovornike bomo vključili. Nato sem koordinirala ekipo: avtorico, ki je pripravila vsebino in sem jo nato jaz še uredi- la, fotografa, ki je posnel fotografije, oblikovalca, ki je zasnoval celoten dizajn zgodbe, programerje, ki so ne nazadnje sprogramirali spletno mesto. Ves čas sem o procesu in vsebini komunicirala tudi z naročnikom. Ko je bila zgodba objavljena, pa smo s premišljeno distribucijo poskrbeli tudi, da smo jo pripeljali do ciljne skupine – kot urednica sem sodelovala pri pripravi besedil in vizualnega dela za oglase na različnih medijih in v različnih formatih.

NinaLenko web3

Kakšni so trenutno trendi v vaši stroki?

Digitalizacija in nove tehnologije narekujejo številne trende, s katerimi se spogledujejo tudi slovenska podjetja, ena so bolj, druga manj pripravljena nanje. Med mediji kraljuje video, številne odločitve se sprejemajo na osnovi naprednih analiz in podatkov, iščejo se inovativni načini, kako dobro vsebino učinkovito pripeljati do uporabnika.

Kakšna bi bila vaša sanjska služba?

Takšna, v kateri nikoli ne bi zmanjkalo novih izzivov in tako možnosti za rast, a bi še vedno ostal tudi čas zame, za družino in prijatelje.

Kje se vidite čez deset let?

Ker je moja prva resna služba agencija, bi se želela v prihodnje preizkusiti tudi na strani naročnika, zelo zanimivo se mi zdi delo v turi- stični panogi. Vsekakor pa bom ostala v stroki, v kateri sem si začrtala pot.

Kaj najbolj priporočate današnjim in bodočim študentom medijskih in komunikacijskih študij?

Gradite vezi s stroko že v študentskih letih, raziskujte možnosti, da res najdete tisto, kar vas veseli početi. Akcija!

 

Maja Pavlin

Fotografije: Rok Dolenc

Vir: FDV Kariernik


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. februar 2019 | v kategoriji: FDV, Kariernik