Fakulteta za družbene vede prejela Certifikat športniku prijazno izobraževanje na ravni višje šole / visokošolskega zavoda


1

Fakulteta za družbene vede je prejela Certifikat športniku prijazno izobraževanje na ravni višje šole / visokošolskega zavoda, certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, ki ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike.

Vrhunski športniki in športnice veliko časa, ki bi ga sicer porabili za izobraževanje, posvečajo treningom in pripravam na športna tekmovanja, kar pomeni, da so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar pa vpliva na njihovo uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Težava se pogosto pojavi, ko si želijo vrhunski športniki in športnice ob zaključku športne kariere zgraditi tako imenovano izven-športno kariero.  Mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je tako pomembno, da izobrazbo pridobijo v času šolanja in, ko se še tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije svoj študijski proces lahko prilagodijo vrhunskim športnikom in športnicam ter jim tako olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub vključenosti v svet vrhunskega športa vseeno dosegli želeno izobrazbo. Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S čimer uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

OKS_Znak_Slovenija_SI_RGB_Slovenija_OKS_ZSZ_SI


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. april 2019 | v kategoriji: Dosežki, Za medije, FDV