Skoči do osrednje vsebine

[Družboslovna misel ob trenutni situaciji] #ostanidoma


Po koncu pandemije, bo enako pomembna tudi naša vloga v družbi kot potrošniki: pripravite torej denarnice za nakupe knjig, obiske gledališč, večerje s prijatelji in izlete na priljubljene turistične destinacije!

Trenutna pandemija je v prvi vrsti tragedija za človeška življenja in zdravje ljudi. Dovolite pa mi, da kot ekonomist predstavim njene negativne učinke tudi na tisti del našega vsakdanjika, ko nastopamo v vlogi potrošnika in delavca. Kaj se bo zaradi preventivnih ukrepov in zmanjšanja gospodarske aktivnosti sploh dogajalo v gospodarstvu? Gre za kombinacijo ponudbenega šoka in zmanjšanja povpraševanja, ko bo tisoče podjetij zaradi prepovedi ali zmanjšanja prihodkov prisiljeno ustaviti proizvodnjo ali bistveno zmanjšati njen obseg. V tem času bomo posledično proizvedli manj dobrin, kar pomeni, da si bomo lahko izmenjali in potrošili manj blaga in storitev. Naši dohodki v fizičnem smislu se bodo torej bistveno znižali, vendar za nekatere izmed nas bistveno bolj kot za druge. Ena izmed ključnih vlog države je, da v takšnih izjemnih okoliščinah poskrbi, da pride do redistribucije od posameznikov, ki so še vedno aktivni in ustvarjajo dohodke, do ljudi, ki ne smejo ali ne morejo biti več ekonomsko aktivni.

Ta redistribucija bo potekala na vrsto različnih načinov. Ljudje, ki bodo izgubili zaposlitev ali prisiljeni zapreti podjetje, bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost in drugih socialnih transferjev, s katerimi jim bomo trenutni in bodoči davkoplačevalci financirali tekočo potrošnjo. Zaposleni, ki bodo napoteni na začasno čakanje na delo, bodo prejemali 80% osnove za nadomestilo plače, 40% tega zneska pa bo prispevala država oz. trenutni in bodoči davkoplačevalci. Podjetja bodo zaradi izpada prihodkov prisiljena v reprogramiranje posojil, najemanje premostitvenih posojil in zaprositev za odlog plačila davkov in prispevkov, kar bomo trenutni in bodoči davkoplačevalci financirali preko interventnih ukrepov v zakonodajni proceduri. Ključna cilja vseh protikriznih ukrepov bi morala biti porazdelitev bremena upada gospodarske aktivnosti ter ohranjanje čim večjega števila zaposlitev v podjetjih. Na ta način bomo preprečili asimetrično gostitev finančnih obveznosti in omogočili, da podjetja in njihovi zaposleni takoj po koncu pandemije čim prej nadaljujejo s proizvodnjo. Takrat bo enako pomembna tudi naša vloga v družbi kot potrošniki: pripravite torej denarnice za nakupe knjig, obiske gledališč, večerje s prijatelji in izlete na priljubljene turistične destinacije!

 

Izr. prof. dr. Anže Burger


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. marec 2020 | v kategoriji: FDV