[Družboslovna misel] izr. prof. dr. Tanja Kamin


Slika Tanja Kamin

Predstojnica Centra za socialno psihologijo izr. prof. dr. Tanja Kamin je med epidemijo, v okviru projekta CSP z naslovom Razumevanje, čutenje in obvladovanje ukrepov povezanih s COVID-19 pri ljudeh, ki živijo sami, raziskovala tudi odnos do nošenja zaščitnih mask v družbi. Rezultati med drugim kažjejo, da je bila pri udeležencih raziskave skrb za zaščito njim pomembnih ljudi celo večja od skrbi za zaščito sebe. 

Na začetku so ljudje, s katerimi smo govorili v okviru kvalitativne raziskave, ki smo jo opravili na vrhuncu 'lock downa' v Sloveniji, brez izjeme vsi spoštovali pravila fizičnega distanciranja, nosili so maske, uporabljali so tudi rokavice, ko je bilo to potrebno. Zelo so skrbeli, da se ne bi okužili. Posebej pomenljiva je bila ugotovitev, da so bili zelo obremenjeni, da ne bi oni koga okužili, zlasti bolj ranljivih skupin, na primer svojih staršev. Na priporočila stroke, namenjene obvladovanju širjenja bolezni COVID-19, so odreagirali precej razumno.

Pri spreminjanju vedenja, kamor zagotovo sodi tudi redno in pravilno nošenje zaščitnih mask v zaprtih, javnih prostorih, in spoštovanje fizične distance, je zelo pomembno, kako se nova vedenja ponotranjijo pri ljudeh. Pomembno je,  da med ljudmi dosežemo konsenz, da so priporočena vedenja zares koristna, ne samo za posameznika in posameznico, ampak tudi za našo ožjo skupnost in širšo družbo na sploh. Kriza povezana s COVID-19, ni le zdravstvena, ampak ta prerašča tudi v ekonomsko, socialno, politično. Zato je pomembno obvladovanje bolezni tudi s preventivnimi ukrepi. Če imamo tak konsenz, potem se bodo ljudje veliko lažje v skladu s priporočili tudi vedli. Če pa tega konsenza ni, potem se bodo ljudje vedli v skladu s priporočili samo, če bodo mislili, da bodo pri kršenju priporočil ali določil ujeti in da bodo zato tudi oglobljeni, kar bi zanje predstavljalo neko breme. Takoj, ko mislijo, da ne bodo ujeti in kaznovani, pravilo spet kršijo. Se pravi v družbi potrebujemo konsenz, da so neka pravila smiselna in dobra za posameznika, posameznico in družbo. Če to dosežemo, je zelo velika verjetnost, da bodo ljudje želeli delovati v skladu s priporočili in navodili.

Izr. prof. dr. Tanja Kamin za Radio Prvi in POP TV, 1. 9. 2020.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 02. september 2020 | v kategoriji: