Doktorski zagovor — na daljavo


V torek, 28. aprila, je bil na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani izveden prvi zagovor doktorske disertacije na daljavo.

Prvi klasični zagovor doktorata je bil na fakulteti leta 1965, v tem času je na FDV UL doktoriralo 477 oseb; leta 2020, torej 55 let kasneje, je bil zaradi trenutnih razmer zagovor izveden videokonferenčno.  

Evropska mreža ENRIO (European network of Research Integrity Offices) je v izjavi “Raziskovalna integriteta je v času pandemije še pomembnejša" (16. 4. 2020) opozorila: “Raziskovalna integriteta ostaja ključnega pomena tudi v krizi COVID-19, saj nujno potrebujemo verodostojne in argumentirane zaključke raziskav. Vlade, ustanove in javnost pričakujejo od raziskovalcev verodostojne podatke in zanesljive zaključke raziskav, na podlagi katerih lahko oblikujejo in zanesljivo utemeljujejo pomembne politične odločitve. Nekatere slabo zasnovane študije so že bile objavljene tudi v strokovni literaturi. Akademska skupnost je vzpostavila pravila, ki narekujejo argumentirane, strokovno preverjene in zaupanja vredne raziskave.”

Kakovostno doktorsko izobraževanje je ena pomembnejših silnic razvoja družbe, zato mora biti utemeljeno na kakovostnem raziskovanju in metodološko neoporečnih rezultatih. Univerza v Ljubljani (UL) je v poslanstvu in strategiji postavila kot temeljno vrednoto akademsko odličnost. Pri skrbi za kakovost doktorskega študija sta pomembna predvsem dva vidika: dobro voden raziskovalni projekt za doktorsko delo, ki se zaključi s kakovostnimi rezultati, ter dobra mentorska podpora s komisijo, ki v vseh fazah spremlja in ocenjuje doktorandovo doktorsko delo.

Ponudba doktorskih programov je v Sloveniji in svetu velika, zato morajo posamezniki in posameznice, ki želijo prispevati k razvoju znanosti, razmisliti, kje bodo lahko kakovostno in na dovolj visoki ravni razvijali svoja znanja, opravljali metodološko zanesljive raziskave in s preverjenimi rezultati pripomogli k reševanju družbenih izzivov. 

H kakovostnemu doktorskemu študiju pomembno vplivajo obštudijske kapacitete: dobro založena knjižnica, kjer se je mogoče izposoditi potrebno literaturo, (mednarodno) uveljavljeni raziskovalni inštituti, ki kot nosilci raziskovalnih projektov izbirajo tematike in pridobivajo sredstva za njihovo raziskovanje; organizirani in fakultetno dostopni arhivi podatkov, ki predstavljajo pomembno črpališče že obdelanih informacij; založniška dejavnost fakultete, ki ponuja možnost izdaje knjig in mednarodno priznanih znanstvenih revij (ki jih morajo voditi uredniški odbori). Temelj kakovostnega doktorskega študija je znanstveno sodelovanje mednarodno priznanih pedagogov, pedagoginj in raziskovalcev ter raziskovalk, ki kot mentorji in mentorice skrbijo za razvoj znanja in metodološko zanesljivost, ter ne nazadnje tradicija fakultete v razvoju temeljnih in aplikativnih zananstvenih disciplin.

Fakulteta za družbene vede UL omogoča doktorski študij na 32 področjih: Ameriški študiji, Analiza politik, Balkanski študiji, Diplomacija, Družboslovna informatik, Družboslovna metodologija, Etnični in migracijski študiji, Evropske študije, Globalizacijski študiji, Javna uprava, Komunikologija, Kulturologija, Medijski študiji, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje, Odnosi z javnostmi, Okoljske in prostorske študije, Organizacijsko kadrovske študije, Politologija, Razvojne študije, Religiologija, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija, Sociologija, Študije vsakdanjega življenja, Študiji spola, Tržno komuniciranje, Varnostne študije, Vojaške družboslovne študije, Varstvo okolja, Statistika. 

Informativni dan za doktorski študij na Fakulteti za družbene vede UL bo potekal 6. maja ob 16. uri — tudi prvič po videokonferenci.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. april 2020 | v kategoriji: FDV