Dogodek ob svetovnem dnevu bioetike 2016: človekovo dostojanstvo in človekove pravice


DSC01186Hiter tehnološki razvoj, nagle spremembe v družbi in njenih podsistemih, naraščajoča globalna prepletenost in soodvisnost ter drugi družbeni izzivi, kot so starajoče se prebivalstvo, podnebne spremembe in omejeni viri, postavljajo sodobne družbe pred številne dileme. Tudi zato postajajo raznolika bioetična vprašanja v sodobnem času vedno bolj pomembno polje interdisciplinarnega proučevanja ter v vedno večji meri tudi širših strokovnih in javnih razprav.

V sredo, 19. oktobra 2016, na 11. obletnico sprejetja UNESCOve Splošne deklaracije o bioetiki in človekovih pravicah, je na Fakulteti za družbene vede potekal dogodek ob svetovnem dnevu bioetike z naslovom "Človekovo dostojanstvo in človekove pravice". Novo ustanovljena slovenska enota mednarodne mreže UNESCO katedre za bioetiko (Univerze v Haifi) je skupaj s Fakulteto za družbene vede organizirala sklop predstavitev in razprav o različnih bioetičnih temah in izzivih.

Dogodek je otvoril doc. dr. Toni Pustovrh s predstavitvijo slovenske enote, njenih članov in ciljev. Sledil je nagovor predstavnice fakultete, pred. prof. dr. Maje Bučar, v katerem je poudarila, kako pomembne so tovrstne iniciative in dogodki, saj področje bioetike zahteva nenehno preizpraševanje dilem in stališč. V prvem delu dogodka so člani enote predstavili nekatera aktualna raziskovalna področja in teme na širokem polju bioetike. Toni Pustovrh je v predstavitvi "Kaj je bioetika in kaj obsega?" predstavil nekaj pogledov in opredelitev področja bioetike kot širokega interdisciplinarnega področja proučevanja, ki naslavlja raznolike izzive, od vprašanj medicinske in zdravstvene etike, prek etike tehnologije, do etike živali, okolja in globalnih izzivov. Dejan Savić je predstavil "Onesnaževanje okolja kot medgeneracijsko krivico", kjer se je dotaknil vprašanj pravičnosti in dolžnosti do bodočih generacij v zvezi z varstvom okolja. Red. prof. dr. Franc Mali je v referatu z naslovom "Družbeni izzivi (bio)etike znanosti v času razvoja novih genetskih znanosti" s sociološke perspektive poudaril nekatere priložnosti in tveganja, ki jih z vidika (bio)etike prinašajo razvoji na področju biotehnologije, sintezne biologije in znanosti o življenju. Dr. Jana Šimenc z ZRC SAZU pa je podala kritičen antropološki pogled na pridobivanje velikih podatkov v kontekstu digitalne medicine in zdravja. V predstavitvi z naslovom "Pokrajina velikih podatkov in medicine " se je osredotočila predvsem na družbeno kritičen vidik  razširjanja aplikacij za spodbujanje zdravja in zdravega načina življenja.

V drugem delu dogodka je prof. Valentina Hribar Sorčan predstavila prispevek z naslovom "Človekovo dostojanstvo in pravice bolnika v času umiranja", ki se je dotaknil različnih vidikov evtanazije, dostojanstva, avtonomije in pravic umirajočega bolnika s filozofske perspektive. Po predstavitvi je Tina Aber Drovenik na kratko predstavila izsledke ankete, ki jo je na temo evtanazije opravila med prebivalci Gornje Radgone ter zaposlenimi v domu za starejše občane. Prispevku je sledila panelna razprava o osrednji temi dogodka, in sicer v zvezi z vidiki paliativne oskrbe, pravicami, umiranjem in evtanazijo, tako v Sloveniji kot v tujini, ki so se je udeležili prof. Friderik Klampfer s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, mag. Mateja Lopuh, dr. med. iz Splošne bolnišnice Jesenice ter prof. Igor Pribac s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dogodek ob svetovnem dnevu bioetike je uspešno združil strokovnjake z disciplinarno različnih področij, ki so predstavili in skupaj obravnavali nekatera izmed aktualnih vprašanj na širokem interdisciplinarnem področju bioetike. Obenem dogodek predstavlja prvi skupni projekt članov slovenske enote mednarodne UNESCO katedre za bioetiko (Univerze v Haifi), ki ga je na ta dan obeležilo pribl. 150 enot po celem svetu. Slovenska enota je še vedno odprta za vključevanje novih članov, ki jih zanima angažma in raziskovanje na raznolikih problemskih področjih bioetike. Za več informacij se obrnite na predstojnika enote, Tonija Pustovrha.

Knjiga povzetkov
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. oktober 2016 | v kategoriji: Dogodek