Danes praznuje zasl. red. prof Maca Jogan


Na današnji dan, 24. februarja, rojstni dan obeležuje zasl. red. prof Maca Jogan. 

Ta dan pa je pomemben tudi z vidika, da mineva 50 let od začetkov prizadevanj za enake možnosti žensk in moških v akademskem prostoru (in odpravo očitne diskriminacije po spolu). To ni bilo kjerkoli (sploh pa ne nikjer v tujini, ki je še več desetletij čakala na podobne zahteve žensk v znanosti), temveč na UL, in prav takratna FSPN je začetna ustanova, Maca Jogan pa pobudnica teh prizadevanj. Na današnji dan  leta 1971 je namreč univerzitetnemu svetu poslala pismo, ki ga spodaj objavljamo v celoti.

Draga Maca, Vam pa želimo vse najboljše!

 

Pismo univerzitetnemu svetu 1971*

Datum: 24. 2. 1971

Univerzitetni svet
Univerze v Ljubljani

 

Gornji naslov prosim, da bi ob razpravah o spremembah Statuta Univerze v Ljubljani obravnaval tudi naslednje vprašanje, ki zadeva dejansko neenake pogoje ob ponovnih volitvah za asistentke matere.

Doba, za katero je asistent(ka) izvoljen, traja tri leta. Tistim asistentkam pa, ki v tem času rodijo otroka, se ta doba skrajša za eno šestino; to je za čas, ko so na porodniškem dopustu (105 dni) in ko imajo skrajšan delovni čas (okoli pet mesecev), kar je s prvim skupaj šest mesecev. V tem času so sicer v delovnem razmerju, de facto pa so z vidika dejavnosti na fakulteti »v mirovanju« - odsotne. Vendar pa opravljajo družbeno priznano in koristno funkcijo (reprodukcija človeškega rodu), ki jo naša družba tudi sicer prizna (plačan porodniški dopust, denarno nadomestilo za skrajšan delovni čas). Ker se ta odsotnost ne upošteva (kot se recimo odsotnost zaradi služenja vojaškega roka pri moških) pri reelekcijski dobi, so torej pri ponovni izvolitvi v primerjavi z drugimi v neenakih pogojih. Ob enakih merilih sposobnosti, učinkovitosti ob reelekciji pa je potrebno zagotoviti vsaj približno enake pogoje za vse.

Univerzitetnemu  svetu zato predlagam, da razmisli o normativni ureditvi tega vprašanja. Če ta zadeva sodi v Statut Univerze, potem bi se mogoče lahko dopolnil 97. člen; v kolikor pa morajo to urejati drugi normativni akti, bi jih bilo potrebno dopolniti.

V upanju, da ta predlog, ki ne vsebuje nikakršnih zahtev za privilegije, ne bo zavržen, se v imenu vseh prizadetih zahvaljujem za razumevanje.

Matilda Jogan, asistentka na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana, Titova 102,

*Opomba:  Pismo je bilo z ustreznim kratkim dopisom poslano predsedniku US dr. M. Osredkarju, članici US dr. A. Kornhauser in rektorju UL dr.  M. Grudnu. Predlog je bil sprejet in UL je bila prva akademska ustanova na svetu (in še več desetletij edina), ki je tako začela odpravljati ovire – neenake možnosti za ženske v znanosti. V začetku devetdesetih mi je dr. F. Vreg povedal, da so v neformalnem pogovoru to možnost imenovali »Macin zakon«.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. februar 2021 | v kategoriji: FDV