Center za mednarodne odnose na FDV UL gostil usposabljanje na temo video študij primerov za projektne partnerje VCL4IB


VCL4IB usposabljanje

Prof. dr. Andreja Jaklič s Centra za mednarodne odnose (CMO) je med 2. in 4. septembrom 2020 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL) gostila 3-dnevno usposabljanje na temo video študij primerov za projektne partnerje, ki v okviru projekta VCL4IB pripravljajo video vsebine za poučevanje mednarodnega poslovanja.

Projektni partnerji so na dogodku razpravljali o izboljšavah in nadgradnji svojih video študij primerov, in sicer na osnovi prvotnega testiranja teh in predlogov gostujočih predavateljev z obsežnimi izkušnjami inovativnega (tudi virtualnega in hibridnega) poučevanja. Gostujoči predavatelji so bili: izr. prof. dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete na Univerzi v Ljubljani, izr. prof. dr. Matevž Rašković s Fakultete za marketing in mednarodno poslovanje na Univerzi Victoria v Wellingtonu na Novi Zelandiji, ter Olga Veligurska, direktorica mednarodnega združenja za razvoj managementa in dinamičnih družb CEEMAN s sedežem na IEDC poslovni šoli Bled.

Dr. Kaše, mednarodno priznani strokovnjak s področja kadrovskega managementa, je serijo gostujočih predavanj otvoril z nagovorom o izzivih dela v virtualnih in hibridnih ekipah ter njihovega managementa med pandemijo Covid-19 in po njej. V razpravi s projektnimi partnerji je identificiral tudi številne inovativne pristope k doseganju večje vključenosti študentov, pedagogov in praktikov v spletno poučevanje, učenje in virtualne ekipe. Poudaril je pomen gradiv, bogatih z informacijami, za poučevanje in razvoj spretnosti ter veščin, ključnih za delo in vodenje hibridnih ekip, med katerimi so tudi video študije primerov.

Dr. Rašković je z udeleženci dogodka delil svoje obsežne izkušnje z motiviranjem in vključevanjem študentov v študijski proces. Izpostavil je predvsem pomen zgodbičenja (ang. storytelling) ter upoštevanja želja in potreb uporabnika pri pripravi (video) predavanj in gradiv za poučevanje. Video študije primerov, ki nastajajo v okviru projekta VCL4IB, je opredelil kot gradiva, ki so jih ustvarili pedagogi za pedagoge. To je prepoznal kot veliko prednost, saj nastala gradiva odražajo potrebe študentov in pedagogov ter slednjim hkrati omogočajo veliko fleksibilnosti pri izboru tem, ki jih lahko poučujejo bodisi s posameznimi primeri bodisi prek kombinacije le-teh. Prav tako je izpostavil dodano vrednost vpogleda v evropski kontekst na področju mednarodnega poslovanja, ki jo prinašajo izbrani primeri.

Olga Veligurska, izkušena organizatorka usposabljanj za študente in poslovneže, pa je tretji dan dogodka obogatila z nagovorom o uporabi študij primerov za poučevanje managerjev in študentov z več praktičnimi izkušnjami. Poudarila je pomen uporabe študij primerov za njihov navdih in izgradnjo samozavesti. Pri tem pa je posebej pohvalila sinergije, ki nastajajo pri študijah primerov, ustvarjenih v sodelovanju med akademiki, študenti in ljudmi iz prakse. Tak 'soustvarjalski' pristop imajo pri pripravi video študij primerov tudi projektni partnerji VCL4IB, katerih projektni rezultati imajo potencial tudi  za poučevanje posameznikov iz prakse.

Usposabljanje je gostila prof. dr. Andreja Jaklič s Centra za mednarodne odnose na FDV UL. Dogodek je zaradi razmer, povezanih z virusom Covid-19, potekal v hibridni obliki – tj. ob fizični in spletni prisotnosti sodelujočih.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. september 2020 | v kategoriji: Mednarodno, FDV