C.O.S.M.I.C. - Metode in orodja za podporo neformalnih oskrbovalcev migrantov in strokovnjakov, ki delajo z njimi


Glavna prioriteta projekta je socialna vključenost neformalnih oskrbovalcev migrantov, ki nosijo dvojno tveganje za izključenost, diskriminacijo in stigmatizacijo: kot neformalni oskrbovalci in kot migranti.

Oskrbovalci migranti bolj kot drugi neformalni oskrbovalci pogosto oskrbujejo svoje bližnje brez kakršnegakoli družbenega  priznanja ter na škodo svojega zdravja in dobrega počutja.

Ta ciljna skupina doživlja posebne izzive pri dostopu do podpornih storitev in je  dvojno  ranljiva: kot neformalnim oskrbovalcem jim niso nujno priznane vse pravice, hkrati tvegajo večjo socialno izključenost, ker so migranti.

O projektu

Vedno več migracij  vključuje celotne družine, in ne samo posameznike, vedno več je združitev migrantov z družinami. Prav zato najdemo oskrbovalce, ki imajo migrantsko ozadje, po celi Evropi.

Namen projekta CO.S.M.I.C je podpreti neformalne oskrbovalce migrante, skupino, ki je izpostavljena dvojnemu tveganju za diskriminacijo in stigmatizacijo.

Neformalni oskrbovalci migranti bolj kot drugi neformalni oskrbovalci pogosto pomagajo svojim bližnjim, ne da bi  družba to pripoznala, ter na škodo svojega zdravja in dobrega počutja. 

Projekt zato razvija metode in orodja za podporo oskrbovalcev in strokovnjakov, ki delajo z njimi, da bi lahko dosegali družbeno priznavanje njihovega dela in samoidentifikacijo ter  podprli dostop do razpoložljivih storitev. Posebno pozornost je treba posvetiti izobraževanju o kulturnih razlikah , ki vplivajo na pomoč migrantom v državah, kot so Norveška, Italija, Grčija in Slovenija, kjer je tema še vedno premalo raziskana in premalo razvita.

Pri tem bo projekt sprejel pristop, pri katerem bodo oskrbovalci z migrantskim ozadjem aktivno vključeni kot sodelavci in pregledovalci v vsaki fazi projekta,  s čimer bo zagotovljeno, da razviti rezultati dejansko ustrezajo potrebam končnih uporabnikov.

Projekt CO.S.M.I.C. se bo odzval na potrebe neformalnih oskrbovalcev z migrantskim ozadjem in strokovnjakov, ki delajo z njimi, z razvojem ter preizkušanjem metod in orodij, ki povečujejo pripoznavanje in samoidentifikacijo, podpirajo dostop do podpornih storitev in v državah, ki omogočajo  obstoječe storitve, izboljšujejo znanje o kulturni raznolikosti migrantov.

V smislu oprijemljivih rezultatov bo projekt razvil:

1.         Pisno gradivo za ozaveščanje o neformalnih oskrbovalcih migrantih. Pripomoglo bo k samoidentifikaciji neformalnih oskrbovalcev migrantov in je odgovor na nizko stopnjo samozavedanja med oskrbovalci migranti po vsej Evropi.

2.         Informativna priporočila za migrantske skupnosti, ki jih bodo ozaveščala o težavah, s katerimi se srečujejo neformalni oskrbovalci. Poskušala bodo zagotoviti močnejšo podporo in usmeritev za skupnosti, s čimer bo zmanjšana stigma, ki je včasih povezana z boleznijo in invalidnostjo, in olajšati dostop do podpornih storitev.

3.         Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z neformalnimi oskrbovalci migranti in bodo vodena lokalno v državah projektnih članicah.

4.         Spletno usporabljanje za strokovnjake, ki bo večalo znanje za doseganje, podpiranje in opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev migrantov.

Več o projektu: cosmicproject.eu 

Projektni partnerji:

Pårørendealliansen (Norveška)

Anziani e non solo societa cooperative sociale (Italija)

KMOP – Social Action and Innovation Center (Grčija)

Associazione C’ENTRO (Italija)

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Slovenija)


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. junij 2019 | v kategoriji: Za medije, FDV