[FDV Kariernik] Aktualni trendi na programu Obramboslovja


Iztok Prezelj - OBR
Obramboslovje je študij, ki široko obravnava kompleksno problematiko nacionalne in mednarodne varnosti ter obrambe. Živimo v okolju, kjer se pojavlja veliko groženj na ravni posameznika, države in mednarodne skupnosti. Tako se študij osredotoča na ogrožajoče varnostne pojave in načine zoperstavljanja tem grožnjam. Posledično se obramboslovje vedno bolj poglobljeno ukvarja z oboroženimi konflikti in vojnami, naravnimi in drugimi nesrečami (požari, potresi, poplave, orkani, jedrske nesreče …), kibernetičnimi grožnjami, terorizmom, ekološkimi grožnjami, nekaterimi oblikami kriminala itd. Po drugi strani se študij obramboslovja ukvarja s koncepti in praksami odzivanja na navedene grožnje, kar vključuje delovanje različnih institucij iz sistema nacionalne varnosti (npr. oborožene sile, sile za zaščito in reševanje, policija, obveščevalne službe itd.) in mednarodnih varnostnih organizacij (OZN, NATO, EU in OVSE). Specifičnost obramboslovnega pristopa je tudi osredotočanje na številne dileme pri delovanju navedenih institucij. 

Obramboslovje se je po letih obstoja razvilo v spektralno širok študij, ki pa študentom vendarle podaja zelo konkretna znanja, ki omogočajo zaposlitev v širokem naboru varnostnih institucij. Diplomant obramboslovja na obeh stopnjah ima tako konceptualna in konkretna znanja o oboroženih konfliktih, varnostnih politikah, obrambnih in varnostnih sistemih, mednarodni varnosti, strategiji, mirovnih operacijah, kriznem menedžmentu, upravljanju in vodenju ob naravnih nesrečah, obveščevalni dejavnosti, terorizmu in protiterorizmu, oborožitvenih sistemih, kibernetskih operacijah, vojaški zgodovini, geografiji, ekonomiki itd. Tako ni presenetljivo, da so obramboslovci in obramboslovke vedno konkurenčen kader za zaposlovanje v nacionalnovarnostnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje, obveščevalne službe, policija, ministrstva za obrambo, notranje zadeve in zunanje zadeve. Prav tako so konkurenčen kader za zaposlovanje v mednarodnih organizacijah, medijskih hišah, kjer še kako potrebujemo poznavalce varnosti, ter v gospodarstvu (še posebej v podjetjih, ki predstavljajo kritično infrastrukturo v RS in morajo posledično imeti strokovnjake za varnost in zaščito).

S prenovo študijskih programov na FDV smo prevetrili tudi predmetnik na obeh stopnjah tega študija. Poudariti je treba, da smo preimenovali program na drugi stopnji v Obramboslovje in varnostne študije, s čimer kažemo na že zgoraj omenjeno spektralno širino študija in tudi ambicijo zaposlovanja na celotnem področju nacionalne in mednarodne varnosti. 

Primerjalno gledano, nekatere druge fakultete in države posnemajo zasnovo našega obramboslovnega študija: uvajajo predmete, ki jih pri nas predavamo že leta, se čudijo, da civilisti posedujejo tako specifična znanja o varnosti … Po drugi strani pa nam zavidajo visoko znanstveno uspešnost, ki se izkazuje z zelo kakovostnimi objavami profesorjev v globalnem merilu in njihovimi projekti.

Zelo pomembno je, da prenovljeni program obramboslovja prinaša možnost opravljanja prakse za študente na prvi in drugi stopnji. V ta namen je sklenjenih že več pogodb z različnimi državnimi, nedržavnimi in tudi mednarodnimi institucijami, ki so se obvezale sprejeti naše študente. S tem bomo približali študij praksi (ki je bistveno bolj zaprta kot na večini drugih področij, ki jih je mogoče študirati na FDV) in prakso študiju. Tisti, ki bodo želeli delati v mednarodni organizaciji že kot študenti, bodo to možnost imeli na študiju obramboslovja. 
Obramboslovje je tako postalo študij prihodnosti, ki ga lahko študirate že danes.

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Fotografija: Rok Dolenc

Vir: Kariernik


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2019 | v kategoriji: FDV, Kariernik