[ADP] Nova raziskava: Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012


V Arhivu družboslovnih podatkov so objavili raziskavo z naslovom "Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012", ki jo je izdelala Fakulteta za socialno delo za Mestno občino Ljubljana (MOL) za potrebe pregleda življenjskih okoliščin starih ljudi in usmerjanja politik in ukrepov na tem področju.

V raziskavi so avtorji sledili kategorizaciji potreb, ki so rezultat raziskovanja potreb in življenjskih okoliščin starejših v MOL v že izvedenih raziskavah v MOL s strani FSD. Tako je bil okviren vpogled v skupine ali kategorije potreb starejših ljudi pa tudi zemljevid služb oziroma storitev, ki so jim na voljo, že podan. Avtorji raziskave so se osredotočili predvsem na področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa ter potreb v zvezi z osebno nego, gospodinjskimi opravili in mobilnostjo. Osnova raziskovanja je bil vprašalnik Zveze društev upokojencev (ZDUS), ki so ga izdelali v okviru projekta ugotavljanja potreb starejših, a je bil v nadaljevanju precej nadgrajen. Sledila je izvedba raziskave o življenjskih okoliščinah starejših, o njihovih potrebah po storitvah in načrtovanju storitev. V raziskavi so bile tako zajete tudi življenjske okoliščine starejših v Ljubljani, ki pomembno vplivajo na njihove potrebe. Te so namreč odvisne ne le od osebnih, temveč tudi od življenjskih okoliščin. Rezultati so lahko pomembna osnova za predlog politik in storitev za starejše oziroma načine zadovoljevanja potreb, to pa bi koristilo tako ZDUS kot MOL.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. avgust 2017 | v kategoriji: Raziskave