[ADP] Nova raziskava: Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti


V Arhivu družboslovnih podatkov so objavili  raziskavo z naslovom "Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti", ki preučuje trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo.

Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije.

Podatkovna datoteka zajema retrospektivne podatke o očetovskem in starševskem dopustu za obdobje od 2003-2015. V letu 2003 je namreč bil v Sloveniji uveden očetovski dopust.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. avgust 2017 | v kategoriji: Raziskave