[FDV Kariernik] Politologija je preverjeno uporabna


 

Alenka Krašovec in Danica Fink-Hafner - POL ŠDU

Vprašanja, kako je sprejeta neka odločitev političnih odločevalcev, zakaj je bila sprejeta točno določena odločitev in kako je odločitev prenesena v dnevno delovanje različnih institucij in v prakso, so vprašanja, ki si jih ljudje pogosto postavljajo. Razumevanje delovanja države in družbe, razumevanje oblikovanja različnih politik (gospodarske politike, okoljevarstvene politike, socialne politike, politike športa in drugih politik) ter odločanje o njih v številnih procesih in institucijah v državi, v občini ali v Evropski uniji je pomembno tako za posamezne ljudi kot tudi za nevladne organizacije in podjetja, saj se v teh procesih in institucijah razrešujejo oziroma urejajo različni družbeni in državni, tudi evropski in svetovni problemi.

S študijem na programu Politologija – javne politike in uprava boste pridobili znanja, s katerimi boste lahko teoretsko utemeljeno in samostojno analitično odgovarjali na vprašanja, kot so na primer naslednja: Kaj vpliva na to, da so nekatere politične stranke uspešne pri preboju v parlament, druge pa ne? Zakaj je dogovarjanje o vladnih koalicijah težavno? Kateri so ključni družbeni in politični konflikti doma, kateri pa v okviru Evropske unije in v svetovnem merilu? Kako se oblikujejo politične alternativne rešitve družbenih problemov na lokalni in državni ravni ter v okviru Evropske unije in v svetovnem merilu? In kako učinkovite so (oziroma bi na podlagi znanstveno zasnovanega napovedovanja lahko bile) te rešitve v praksi? Kakšno vlogo pri reševanju družbenih problemov doma in širše imajo politiki, kakšno uradniki, nevladne organizacije, ekonomski interesi in kakšno posamezniki?

S svojo strokovno opremljenostjo boste po študiju na programu Politologija – javne politike in uprava zmogli natančno opredeljevati družbene in državne probleme ter iskati rešitev zanje, kar je izjemno pomembno tako v državnih, podjetniških kot nevladnih okoljih. Študij vam zagotavlja uveljavitev dolgoročne karierne želje na enem področju. Po drugi strani pa je glede na to, da v sodobnem svetu postaja pravilo, da ljudje v delovnem življenjskem obdobju zamenjajo več delovnih mest in tudi poklicnih karier, pomembno, da uspešno zaključen študij na programu Politologija – javne politike in uprava zagotavlja odlično osnovo za poklicne kariere tako v vladnih oziroma državnih ustanovah na nacionalni, lokalni in evropski ravni ter v medvladnih organizacijah kot tudi v podjetništvu, različne kariere v medijih, na področjih organizacije in vodenja političnih kampanj, lobiranja ter v vladnih in nevladnih analitičnih enotah. Ne nazadnje je uspešno zaključen študij tudi podlaga za karierno pot v znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo na univerzi.

Študijski program Politologija – javne politike in uprava je sodobno zasnovan in mednarodno utemeljen ter ponuja uravnotežen izbor temeljnih teoretskih in posebnih znanj, ki jih študenti med študijem uporabljajo za pripravo različnih analiz in predlaganje rešitev na raznolikih področjih. Vse to pa so glavne sestavine, ki so v današnjem svetu potrebne za končno oblikovanje politik ter za odločanje na različnih ravneh institucij, organizacij in podjetij.

Prof. dr. Danica Fink Hafner in prof. dr. Alenka Krašovec

Fotografija: Rok Dolenc

Vir: Kariernik


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. maj 2019 | v kategoriji: FDV