Novice in obvestila

[Založba FDV] Božo Cerar: Slovenski diplomatski pojmovnik

Diplomacija – pogosto se terminološko in konceptualno enači z zunanjo politiko – je tudi obrt z lastno terminologijo, stroka z lastnimi tehnikami ter tudi lastnim pojmovnim aparatom in besednjakom. Neustrezna uporaba izrazov in besed v diplomaciji je ne le odraz nestrokovnosti določene diplomacije, temveč lahko vodi tudi do usodnih nesporazumov.

29. marec 2021 | Nova knjiga

Študenti pripravili 12 operativnih rešitev izzivov podjetja

Letos so študenti Kadrovskega menedžmenta pri predmetih Kadrovska praksa in Praktikum sodelovali s Pivovarna Laško Union d.o.o. V skupinah so pripravili 12 operativnih rešitev izzivov podjetja na področju mentoriranja, vključevanja in raznolikosti ter nagrajevanja.

26. marec 2021

[Založba FDV] Nina Perger: Razpiranje horizontov možnega: O nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji

Delo obravnava vsakdanje življenje spolno in/ali seksualno nebinarnih oseb. Gre za družbeni skupini tistih, ki se ne identificirajo z družbi bolj ali manj poznanimi oznakami na ravni seksualnosti (heteroseksualnost – gej/lezbijka) in na ravni spola (moški/ženska).

26. marec 2021 | Nova knjiga

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Anica Ferlin, višja svetovalka na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, o svoji izkušnji študija in poklicni poti: "Med študijem sem pridobila organizacijske sposobnosti, sposobnosti načrtovanja aktivnosti, dela v timu, priprave različnih dokumentov in analitična znanja, kar moj delodajalec prepoznava kot veliko dodano vrednost."

25. marec 2021 | Kariernik

Teorija in praksa 1/2021

Letošnja prva številka revije Teorija in praksa obsega 6 slovenskih in štiri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o socilanih inovacijah, prekarizaciji zaposlovanja, politični razpravi na twitterju, o spolu in jeziku na trgu delovne sile,...

24. marec 2021 | TiP

[Založba FDV] Simona Kukovič, Miro Haček: Lokalno vodenje: med politiko in upravo

Monografija se poglobljeno ukvarja z dihotomijo med politiko in birokracijo na lokalni ravni oblasti, ki v upravni in politični znanosti velja za eno osnovnih točk v raziskovanju razmerja med politiko na eni strani in vrhom birokracije na drugi strani.

23. marec 2021 | Nova knjiga

[Založba FDV] Mirt Komel: Moderna filozofija. Univerzitetni učbenik

Moderna filozofija : Univerzitetni učbenik je primarno zastavljen kot študijski pripomoček za študente pri istoimenskem predmetu, pisan pa je tako, da je dostopen za branje vsakomur, ki je kot humanist ali družboslovec ali intelektualec ali človek kulture nasploh zainteresiran za filozofsko stvar samo.

23. marec 2021 | Nova knjiga

Testni dostop do elektronskega vira Project MUSE Premium

Testni dostop je omogočen med 22. marcem in 5. majem 2021 (na lokacijah knjižnic in preko oddaljenega dostopa) za študente in osebje Univerze v Ljubljani, osebje CTK, NIB in NUK ter vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK, NIB in NUK.

22. marec 2021

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost

Julija Humar, svetovalka za odnose z javnostmi na Ministrstvu za infrastrukturo RS, o svoji izkušnji študija in poklicni poti: "FDV in znanje, ki sem ga pridobila med študijem, sta mi pomagala, da sem danes zaposlena v kabinetu ministra na Ministrstvu za infrastrukturo. FDV omogoča študentom širok nabor znanja iz družboslovja, ki ga lahko unovčijo v številnih mednarodnih organizacijah po svetu pa tudi doma v naši javni upravi in širše."

17. marec 2021 | Kariernik

Izjava Senata Fakultete za družbene vede ob posegih v akademsko svobodo

Na pobudo posameznih članic in članov senata je Senat FDV UL sprejel naslednjo izjavo ob posegih v akademsko svobodo Če pade svoboda mišljenja, padejo vsi dosežki civilizacije:

16. marec 2021 | Aktualno