Novice in obvestila

Za obdobje:

RSS

RSS

Nova številka revije Družboslovne razprave

Izšla je nova številka revije Družboslovne razprave. V številki 84 si lahko preberete tematski sklop z naslovom Feministične filmske teorije, ki ga je uredila Jasmina Šepetavc.

22. maj 2017 | Publikacija

Gostovanje prof. Atsushi Sugita s Hosei University

Od 15. do 26. maja 2017 na Fakulteti za družbene vede gostuje prof. Atsushi Sugita s Hosei University (Tokijo, Japonska), ki je soizvajalec predmeta Modeli politične subjektivacije na magistrskem programu Politologija – politična teorija.

19. maj 2017 | Predavanje, Dogodek

Odmeven dosežek na področju e-zdravja

Študija učinkov uporabe spletnih zdravstvenih skupnosti na odnos pacient-zdravnik Gregorja Petriča, Sare Atanasove in Tanje Kamin predstavlja pomembne praktične implikacije za razumevanje družbenih procesov v spletnih zdravstvenih skupnosti, naravo interakcije pacient-zdravnik, kakor tudi za politike javnega zdravja.

19. maj 2017 | Dosežki, Raziskave, Publikacija

Dekan FDV Rado Bohinc predstavil svojo najnovejšo knjigo

V sredo 17. maja 2017 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala predstavitev knjige Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost, ki je izšla pri Založbi FDV.

18. maj 2017 | Dogodek, Nova knjiga

Delovanja znanosti si danes ne moremo predstavljati brez različnih oblik znanstvenega sodelovanja

V začetku leta 2017 se je zakjučil projekt z naslovom Omrežja sodelovanja v slovenski znanosti. Raziskovalna skupina je v okviru temeljnih raziskovalnih projektov »Dinamika so-avtorskih omrežij slovenskih raziskovalcev«, »Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti«, ter projekta podprtega s strani ESF, »Social Influence in Dynamic Networks« proučevala znanstveno sodelovanje med raziskovalci v Sloveniji.

18. maj 2017 | Raziskave

Gostovanje prof. Velija Krecija z Jugovzhodne evropske univerze v Tetovu iz Makedonije

V aprilu 2017 je Katedra za analizo politik in javno upravo gostila Velija Krecija, profesorja politologije na Jugovzhodni evropski univerzi v Tetovu v Makedoniji. Predaval je pri predmetu Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik na dodiplomskem programu Politologija – študije demokracije in upravljanja, in sicer na temo policy procesi in vplivi.

18. maj 2017 | Predavanje

Alumni predavanje prof. dr. Briana Smitha z Univerze Purdue, ZDA

V četrtek, 11. maja 2017, je na Fakulteti za družbene vede predaval prof. dr. Brian G. Smith na temo »Kako vključiti vključene?« (Engaging the Engaged & Social Media in Check: Lessons from social media engagement and activism).

15. maj 2017 | Obvestila

[Založba FDV] Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Dejana Ladike Slovensko - ameriški odnosi: prvih 25 let, v kateri avtor kritično obravnava nedoslednosti v slovenski zunanji politiki, tudi v odnosih z ZDA, kar zlasti mali državi otežuje uveljavljanje v mednarodni skupnosti.

12. maj 2017 | Nova knjiga

Otožni ton demokracije

V svojem javnem inavguracijskem predavanju po izvolitvi v rednega profesorja se je red. prof. dr. Žiga Vodovnik osredotočil na predpostavko, da so stari kriteriji za analizo stanja in perspektiv demokracije zastareli in da je potreben povsem nov pristop k preučevanju demokracije, ki bo gradil na novi politični slovnici, metaforah in samih metodah.

12. maj 2017 | Dogodek

Mag. Blaž Ermenc prejemnik tretje nagrade na natečaju Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Študent starega znanstvenega magistrskega programa politologija - etnične študije mag. Blaž Ermenc je za magistrsko nalogo Vloga RTV Slovenija pri oblikovanju skupnega slovenskega kulturnega prostora: zamejski prostor v informativnih oddajah RTV Slovenija, ki je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Maruše Pušnik in somentorstvom red. prof. dr. Mirana Komaca, prejel 3. nagrado na natečaju Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v kategoriji Slovenci v zamejstvu.

11. maj 2017 | Dosežki