Skoči do osrednje vsebine

Novice in obvestila

Vzgoja za internet – nov priročnik za starše o varni rabi interneta

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, je izdala nov priročnik za starše z nasveti o varni rabi interneta z naslovom Vzgoja za internet - priročnik za starše. Priročnik je namenjen staršem osnovnošolcev, saj v tem času otroci postanejo intenzivni uporabniki interneta. Prinaša ključne nasvete in opozorila v povezavi z najpogostejšimi tveganji pri uporabi interneta, s katerimi se srečujejo mladostniki.

14. april 2022

[Zakaj je družboslovje pomembno?]

Charles Nonne je magister študijskega programa Mednarodni odnosi.

14. april 2022

[Zakaj je družboslovje pomembno?]

Uršula Grošelj je magistrica študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

12. april 2022

Razstavo Žige Koritnika zatvorili z glasbeno spremljavo

Zaradi epidemičnih razmer smo razstavo fotografij Žige Kortnika namesto otvorili zatvorili, ko je bil možen dogodek v živo z glasbeno spremljavo.

07. april 2022 | Galerija FDV

[Kariernik] Izobražujemo za prihodnost

Podatkovna znanstvenica Anita Durakovič o svoji izkušnji s študijem na FDV in o pomenu družboslovja: "Eden izmed razlogov, ki si ga v glavi ponavljam vsak dan, je, da s pomočjo družboslovja dajemo številkam neki pomen. Tako številka ni zgolj numeričen prikaz določenega stanja, ampak jo s pomočjo družboslovnega znanja znamo opredeliti, definirati in interpretirati."

07. april 2022 | Kariernik

Nova raziskava v ADP: Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji

Namen študije je bil v proučevanih državah ugotoviti počutje in odnos prebivalstva do cepljenja ter analizirati, kako sta povezana z različnimi socio-demografskimi značilnostmi, vključno z religioznostjo in politično usmerjenostjo.

06. april 2022

Trajnostna FDV

Leta 2015 je 193 držav sprejelo Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je zgodovinsko najbolj ambiciozen globalni načrt za odpravljanje revščine, neenakosti ter omejitev podnebnih sprememb. V Agendi 2030 je 17 ciljev trajnostnega razvoja in 169 podciljev, ki vsebinsko nadgrajujejo predhodne milenijske cilje. Prav tako pa so za razliko od milenijskih ciljev, cilji trajnostnega razvoja univerzalni, za njihovo uresničitev pa so odgovorne vse države.

05. april 2022 | FDV

BledCom 2022

Uvodničar na letošnjem 29. mednarodnem simpoziju o raziskovanju odnosov z javnostmi – BledCom bo dr. Dmytro Oltarzhevskyi, profesor oglaševanja in odnosov z javnostmi na Narodni univerzi Tarasa Ševčenka v Kiivu/Kijevu, Ukrajina.

30. marec 2022

Doc. dr. Danijel Crnčec in prof. dr. Ana Bojinović Fenko sta objavila raziskavo o Sloveniji kot stresnem testu zunanje razsežnosti energetske politike Evropske unije z vidika vpliva Rusije in ZDA

Članek se osredotoča na poseben zgodovinski in geopolitični položaj Slovenije, ki vpliva na njeno stališče v okviru energetske politike EU do ZDA in Rusije.

30. marec 2022

Okrogla miza »Varnostne razmere v Ukrajini: geopolitični in strateški vidiki«

Evro-Atlantski svet Slovenije (EASS) in Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sta 25. 3. 2022 organizirala okroglo mizo, katere namen je bil oceniti strateške in geopolitične vidike vojne v Ukrajini, posledice vojne za obstoječi mednarodni red in mir, geopolitične premike med velikimi silami, odzivanje zahodnih varnostnih struktur, kot sta EU in NATO.

29. marec 2022