Novice in obvestila

Metka Stare na konferenci RESER v Španiji o globalnih verigah vrednosti

Metka Stare s CMO je na 29. mednarodni konferenci RESER, ki je potekala med 12. in 14. septembrom 2019 v Ceuti v Španiji, predstavila članek ‘Relevance of length and position in GVCs for exploring sectoral convergence in EU’, ki ga je pripravila s soavtorjema Klemenom Knezom in Andrejo Jaklič (prav tako članoma CMO).

02. oktober 2019 | FDV

Objavljen članek o Kitajski in državah Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1'

Andreja Jaklič in Marjan Svetličič s CMO sta v znanstveni reviji Entrepreneurial Business and Economics Review objavila prispevek ‘China and Central and Eastern European Countries within '16+1': Group or Bilateral Relations?’ (slo. Kitajska in države Srednje in Vzhodne Evrope v kontekstu iniciative '16+1': skupinski ali bilateralni odnosi?).

02. oktober 2019 | FDV

Po kreativni poti do znanja: Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge

Študentje programa Mednarodni odnosi na FDV so skupaj z ekipo študentov iz Pravne fakultete, Fakultete za farmacijo in Ekonomske fakultete pod mentorstvom prof. dr. Andreje Jaklič in somentorja doc. dr. Andreja Kohonta v okviru projekta Po kreativni poti do znanja sodelovali s podjetjem Ars Pharmae, d.o.o in izdelali projektno nalogo z naslovom 'Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge'.

02. oktober 2019 | FDV

Objavljen članek o razvoju raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope

Andreja Jaklič, Krzysztof Obloj, Marjan Svetličič in Luka Kronegger so v znanstveni reviji Journal of Business Research objavili članek ‘Evolution of Central and Eastern Europe related international business research’ (Razvoj raziskovanja s področja mednarodnega poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope).

02. oktober 2019 | Dosežki, FDV

Prof. dr. Dejan Verčič prejemnik nagrade EUPRERA

Čestitamo prof. dr. Dejanu Verčiču, ki je v petek 27. septembra prejel nagrado Evropskega združenja za poučevanje in raziskovanje odnosov z javnostmi (EUPRERA)

02. oktober 2019 | Dosežki, FDV

V ospredju letošnje Noči raziskovalcev 100. obletnica Univerze v Ljubljani

Zadnji petek v septembru so v 22 krajih po Sloveniji v okviru Evropske noči raziskovalcev potekali številni dogodki, v ospredju katerih je bila znanost. Fakulteta za družbene vede se je promociji znanosti pridružila s predstavitvijo na Novem trgu v Ljubljani v okviru Znanstvenega bazarja. V vseslovenski akciji smo tako za en dan organizacije, ki se ukvarjamo z znanostjo in raziskovanjem, znanost dobesedno pripeljale na ulice.

01. oktober 2019 | FDV

24. letna konferenca Srednjeevropskega politološkega združenja (CEPSA)

Konference se je udeležilo več kot 150 udeležencev iz vseh osmih držav članic CEPSA, ki so lahko poslušali 107 predstavitev prispevkov na dvajsetih panelih. Konference so se udeležili tudi trije politologi iz Fakultete za družbene vede.

01. oktober 2019 | FDV

Sprejem brucev na FDV

1. oktobra bomo na Fakulteti za družbene vede pozdravili že 58. generacijo študentk in študentov.

30. september 2019 | FDV

Sprejem tujih študentov in študentk na Fakulteti za družbene vede

Več kot 150 novih študentov iz različnih držav bo izmenjavo opravilo v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki so k nam prišli na podlagi medfakultetnih in meddržavnih sporazumov.

30. september 2019 | FDV

Nova objavljena raziskava v Arhivu družboslovnih podatkov

V ADP objavljena raziskava Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: sistematični pregled

30. september 2019 | FDV