Novice in obvestila

Na FDV potekal posvet o kombiniranih anketah 2019 s prof. Mickom Couperjem

Prof. Couper je na seminarju predstavil najnovejše trende, izkušnje, ugotovitve in tveganja pri uporabi kombiniranih načinov anketiranja.

24. september 2019 | FDV

Univerza v Ljubljani izboljšala uvrstitev na lestvici QS

Univerza v Ljubljani je glede na lanski rezultat najbolj napredovala pri kriteriju razmerja med številom učiteljev in študentov, ki je pokazatelj kakovosti študija, mednarodnemu ugledu in ugleda njenih zaposlenih.

19. september 2019 | FDV

9. posvet E-zlorabe otrok: Pri E-zlorabah je ključna množična preventiva

Posvet na Fakulteti za družbene vede združil prek 250 predstavnikov strokovne javnosti, s ciljem, da bi znali perečo problematiko zlorab otrok na internetu še bolj učinkovito obravnavati v praksi.

17. september 2019 | FDV

Vizualna kultura in komuniciranje: spreminjajoče se podobe in prakse

Na Fakulteti za družbene vede se je med 4. in 6. septembrom odvijala konferenca Vizualna kultura in komuniciranje: spreminjajoče se podobe in prakse.

10. september 2019 | FDV

Center za metodologijo in infromatiko bo gostil dr. Iro Virtanen s Tampere University na Finskem

Med 10. in 19. septembrom 2019 bodo na Centru za metodologijo in informatiko (CMI), ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, gostili raziskovalko Dr. Iro Virtanen s Tampere University na Finskem.

06. september 2019 | FDV

Ob svetovnem dnevu spolnega zdravja predstavili rezultate najnovejše raziskave o spolnem vedenju srednješolk in srednješolcev

V oddaji Glasovi svetov z novinarko RTV Slovenija Urško Henigman so bili predstavljeni prvi celovitejši rezultati raziskave »Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča«.

05. september 2019 | FDV

Naknadni razpis za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v 2. semestru študijskega leta 2019/2020

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost zbira naknadne prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020.

05. september 2019 | FDV

Video navodila za izpolnjevanje vpisnega lista

Za študente generacije 2018/19 in naprej, ki se vpisujete v višji letnik študijskega programa, so na Katedri za družboslovno informatiko in metodologijo pripravili video s podrobnimi navodili za izpolnjevanje vpisnega lista.

03. september 2019 | FDV

Na proslavi 70-letnice italijanske brigade Julia

Zaključne prireditve ob 70. obletnici italijanske gorske brigade Julia se je v Lignanu udeležila predstojnica Katedre za obramboslovje doc. dr. Maja Garb.

02. september 2019 | FDV

Raziskovalni projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Predmet preučevanja vojaških družin tako poleg splošnega zadovoljstva, usklajevanja dela in družine idr. postajajo tudi zdravstveni vidiki in posledice zahtev, ki jih vojaška organizacija postavlja pred svoje zaposlene.

29. avgust 2019 | FDV